Dla firm | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Dla firm

Doradztwo gospodarcze Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą jest podmiotem prawa publicznego reprezentującego interesy rzemiosła i jej zakładów członkowskich. Inaczej niż w Polsce, gdzie przynależność do izb rzemieślniczych jest dobrowolna, Izby Rzemieślnicze w Niemczech zrzeszają wszystkie zakłady rzemieślnicze w swoich okręgach izbowych. Każdy, więc legalnie funkcjonujący zakład rzemieślniczy musi zostać zarejestrowany Izbie Rzemieślniczej, właściwej ze …

Doradztwo gospodarcze

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą jest podmiotem prawa publicznego reprezentującego interesy rzemiosła i jej zakładów członkowskich. Inaczej niż w Polsce, gdzie przynależność do izb rzemieślniczych jest dobrowolna, Izby Rzemieślnicze w Niemczech zrzeszają wszystkie zakłady rzemieślnicze w swoich okręgach izbowych. Każdy, więc legalnie funkcjonujący zakład rzemieślniczy musi zostać zarejestrowany Izbie Rzemieślniczej, właściwej ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

W ramach obowiązkowej przynależności do danej Izby, instytucje te świadczą usługi doradcze dla firm w zakresie ekonomiki, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa, techniki, podnoszenia jakości, ochrony środowiska czy szkolenia i doskonalenia zawodowego. Jako instytucje samorządowe reprezentują one również w swoim terenie interesy rzemiosła na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej względem danego kraju związkowego Niemiec jak i całego Związku Niemieckiego.

Izba Rzemieslnicza we Frankfurcie nad Odrą oferuje swoim zakładom członkowskim, firmom rzemieślniczym również doradztwo gospodarcze na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.

Doradztwo to oferuje szeroką paletę informacji miedzy innymi na temat rynków takich krajów jak Polska, Kraje Skandynawskie, Szwajcaria, Austria oraz przekazuje kontakty do potencjalnych partnerów gospodarczych. Na licznych seminariach omawiane są uwarunkowania rynkowe w poszczególnych krajach dotyczące między innymi świadczenia usług transgranicznych, aspektów prawno – podatkowych i innych.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje nie tylko na temat szans, możliwości i warunków ramowych prowadzenia działalności gospodarczej za granicą. Mogą również uzyskać wsparcie przy nawiązywaniu kooperacji, pomoc przy zakładaniu firm za granicą, oraz kompletne informacje z dziedziny prawa pracy, prawa pobytu oraz prawa osiedlania się obcokrajowców, którzy chcą w Niemczech podjąć działalność gospodarczą.

Organizowane są również liczne wyjazdy biznesowe, seminaria i warsztaty informacyjne połączone niejednokrotnie z giełdami kooperacyjnymi z udziałem zagranicznych firm oraz z wizytowaniem zagranicznych przedsiębiorstw.

Dalsze informacje znajdą Państwo w załączonej ulotce „Doradztwo gospodarcze”.

Aktualne informacje

Oferta doradcza Izby

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą- Region Brandenburgii Wschodniej gwarantuje swoim członkom różnorodną paletę usług, zawierającą wszelkie formy doradztwa ekonomicznego, prawnego, jak również kształcenia zawodowego.Co więcej izba rzemieślnicza wypełnia zadania natury zwierzchnio- prawnej nadane jej przez państwo, doradza decydentom i reprezentuje rzemieślników na niwie związkowej. Doradztwa dotyczą następujących dziedzin:

  • Szkolenia i doskonalenia zawodowe
  • Ekonomika, prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa
  • Otwieranie firmy
  • Porady prawne
  • Innowacje, nowe technologie
  • Ochrona środowiska
  • Targi
  • Współpraca gospodarcza z zagranicą i inne

Flyer Aussenwirtschaft – polnisch