Dla uczniów | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Dla uczniów

[vc_column width=“2/3″] Giełda ofert Szukasz miejsca stażu lub praktyki? • Szukasz miejsca stażu lub praktyki? Nie możesz podjąć decyzji, jakiego zawodu chciałbyś sie uczyć? Pamiętaj, że decydując się na wybrany zawód, wiążesz z tym wyborem- także twoją przyszłość. • Wybór zawodu nie jest łatwym zadaniem- dlatego chcielibyśmy ci pomóc. Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje na temat …

[vc_column width=“2/3″]

Giełda ofert

Szukasz miejsca stażu lub praktyki?
• Szukasz miejsca stażu lub praktyki? Nie możesz podjąć decyzji, jakiego zawodu chciałbyś sie uczyć? Pamiętaj, że decydując się na wybrany zawód, wiążesz z tym wyborem- także twoją przyszłość.
• Wybór zawodu nie jest łatwym zadaniem- dlatego chcielibyśmy ci pomóc. Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje na temat kształcenia zawodowego oraz kontakt do naszych doradców zawodowych.

Giełda miejsc na naukę zawodu
• Jeżeli szukasz miejsca nauki w zawodzie rzemieślniczym- masz szanse zdobyć ciekawe informacje w naszej izbie rzemieślniczej. Codziennie aktualizujemy oferty, wpływające od firm, zrzeszonych w naszej izbie. Dla uczniów mamy również możliwość nadania własnego ogłoszenia na temat poszukiwanego miejsca nauki i opublikowania go na naszej stronie internetowej.
• Również zakładom rzemieślniczym oferujemy możliwość zgłaszania i umieszczania ofert- wolnych miejsc nauki i praktyk na naszym portalu. Jeżeli szukacie takich miejsc, zgłoście się koniecznie do naszych pracowników. Oni chętnie udzielą wam wszystkich informacji na ten temat.

Giełda praktyk: teraz masz szansę ją wypróbować!
• Szukasz miejsca na odbycie praktyki w zakładzie rzemieślniczym i chcesz zdobyć pierwsze doświadczenia ze świata kształcenia zawodowego`? Dzięki praktyce możesz zebrać pierwsze doświadczenia, które pomogą ci dokonać ostatecznego wyboru zawodu. Dzięki temu sam podejmiesz inicjatywę a tym samym wzmocnisz swoje szanse zawodowe.
• Osoby chętne mogą całkowicie za darmo zameldować się na naszej stronie internetowej i stworzyć własny profil. Na profilu tym każdy chętny może wyrazić swoje oczekiwania a firmy łatwiej znaleźć kandydata.
• Również firmy mają szansę umieszczenia tu swoich ofert a my pomagamy im znaleźć odpowiedniego kandydata. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.

Ubieganie się o miejsce drogą online
• Istnieje możliwość ubiegania się o miejsca praktyki lub nauki drogą online. Aby to zrobić, należy wcześniej przygotować wszystkie dokumenty, takie jak życiorys, który możesz przygotować krok po kroku jak i uzupełnić go o świadectwa ukończenia szkoły na naszym portalu i drogą mailową wysłać do zakładu rzemieślniczego, w którym ubiegasz się o miejsce praktyki lub nauki.
• Wszystkie dokumenty zapisane są w twoim profilu, które możesz wykorzystywać w każdej chwili również do napisania innych podań skierowanych do innych firm.
• W teczce aplikacyjnej  powinny znaleźć się takie dokumenty, jak : list motywacyjny, życiorys, świadectwa szkolne oraz opinie zdobyte w poprzednich miejscach pracy, stażu, praktyki itd.

http://www.hwk-ff.de/nc/service/lehrstellenboerse/lehrstellen-suchen.html

Egzaminy czeladnicze

Każdy uczeń, zdobywając określony zawód musi zdać dwa egzaminy: egzaminy cząstkowy i egzaminy końcowy tzw. czeladniczy. Egzaminy mają na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, nabytej podczas nauki. Egzaminy czeladnicze składają się z dwóch części.

Podstawa prawna
Podstawą prawną dualnego systemu kształcenia zawodowego jest Ustawa o szkolnictwie zawodowym (BBiG) i Ustawa o rzemiośle (HWO) regulująca kształcenie zawodowe w rzemiośle. Egzaminy przeprowadzane sa przez izbowa komisje egzaminacyjna.

Egzamin cząstkowy- I część egzaminu czeladniczego
W niektórych zawodach rzemieślniczych egzaminy przeprowadzane sa w formie rozszerzonej. Oznacza to, ze zamiast egzaminu cząstkowego przeprowadzany jest pierwsza cześć egzaminu czeladniczego. Wyniki z tej części egzaminu  wliczane sa procentowo do egzaminu końcowego.

Kiedy odbywają sie egzaminy?
Data egzaminu ustalona jest odgórnie i znajduje się w regulaminie ds. kształcenia zawodowego właściwego dla zawodu  rzemieślniczego.

Zapisy na egzaminy
Wniosek o zapisanie na pierwsza część egzaminu składa uczeń. O fakcie tym powinien on również powiadomić swojego mistrza szkolącego. Wnioski można pobrać we właściwym organie. Z reguły właściwe organy same wysyłają wnioski uczniom.
Na egzaminy cząstkowe uczniowie zapraszani sa bezpośrednio przez organy egzaminujące i nie trzeba na sie zapisywać.

Opłaty manipulacyjne
Firmy kształcące musza opłacić składkę ustalona przez Izbę Rzemieślniczą we  Frankfurcie nad Odra w wysokości 150 Euro.(dodatkowe opłaty przewidziane sa w przypadku egzaminow pojedynczych lub dodatkowych)
Egzaminy czeladniczy końcowy/ II część Nauka w zawodach rzemieślniczych według ustawy o rzemiośle jak i ustawy o szkolnictwie zawodowym  kończy sie egzaminem czeladniczym .Egzamin ten pozwala sprawdzić, czy kandydat zdobył wymagane umiejętności zawodowe jak i wiedze teoretyczna, niezbędna do wykonywania danego zawodu.[vc_column width=“1/3″][cq_vc_employee name=“Malinouskaya“][cq_vc_employee name=“Ziomko“]