Dopasowanie na miarę | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Dopasowanie na miarę

Dopasowanie „na miarę” – w jakim celu? Aby móc podjąć naukę w zawodach rzemieślniczych w dualnym systemie kształcenia w Niemczech, kandydat musi znaleźć zakład kształcący, z którym zostanie zawarta umowa na naukę w zawodzie. Doradcy w projekcie „Dopasowanie „na miarę” są pośrednikami między młodymi ludźmi, którzy chcą rozpocząć naukę, a zakładami kształcącymi, poszukującymi uczniów. Doradcy mają ciągły kontakt ze szkołami i firmami, …

Dopasowanie „na miarę” – w jakim celu?

Aby móc podjąć naukę w zawodach rzemieślniczych w dualnym systemie kształcenia w Niemczech, kandydat musi znaleźć zakład kształcący, z którym zostanie zawarta umowa na naukę w zawodzie. Doradcy w projekcie „Dopasowanie „na miarę” są pośrednikami między młodymi ludźmi, którzy chcą rozpocząć naukę, a zakładami kształcącymi, poszukującymi uczniów. Doradcy mają ciągły kontakt ze szkołami i firmami, dzięki czemu z powodzeniem udaje się im znaleźć chętnych do nauki i pomóc firmom w wyborze odpowiedniego kandydata.

„Dopasowanie „na miarę” – to projekt, realizowany przez Izbę Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Odrą ze środków funduszy Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki Republiki Federalnej Niemiec.

Pomagamy kandydatom …

Jak działa proces dopasowywania kandydatów „na miarę”?

 • Zainteresowane osoby otrzymują od nas obszerne informacje na temat wszystkich zawodów rzemieślniczych, w których szkolimy w regionie Brandenburgii Wschodniej
 • Kandydaci mogą się ubiegać o miejsce nauki, umieszczając swoje ogłoszenie na giełdzie ofert naszej strony internetowej lub kontaktując się z nami osobiście
 • Pomagamy w przygotowaniu teczki aplikacyjnej i doradzamy, jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Przeprowadzamy z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzając ich umiejętności i oczekiwania
 • Pomagamy również w znalezieniu odpowiedniego zakładu kształcącego i pośredniczymy w wyborze firmy

Uczniowie z Polski mogą skorzystać także z naszej atrakcyjnej oferty

Jeżeli masz ukończone 18 lat, jesteś absolwentem szkoły średniej lub zawodowej albo właśnie zdałeś maturę, znasz język niemiecki i jesteś otwarty na świat, to teraz masz szansę zdobyć zawód w Brandenburgii. Zapraszamy uczniów do nauki w rzemiośle! Sprawdź nasze oferty na giełdzie miejsc nauki, stażu i praktyk zawodowych lub zgłoś się bezpośrednio do doradców w projekcie „Dopasowanie „na miarę“.

Niemieckie firmy oczekują od polskich uczniów:

 • Chęci nauki zawodu i gotowości zostania dwujęzycznym specjalistą w określonym zawodzie
 • Otwartości na zapoznanie się z inną kulturą
 • Dobrych wyników w nauce potwierdzonych świadectwem szkolnym
 • Znajomości języka niemieckiego na poziomie B1

Jakie dokumenty powinna zawierać teczka aplikacyjna?

 • List motywacyjny (w języku niemieckim)
 • Życiorys ze zdjęciem (w języku niemieckim)
 • Świadectwo ukończenia szkoły i tłumaczenie przysięgłe

Dobrze wykształceni dwujęzyczni młodzi ludzie są niezbędni do stworzenia polsko-niemieckiej strefy gospodarczej i nawiązywania nowych kooperacji między firmami obu państw.

Ulotka „Dopasowanie na miarę“Projekt: „Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration von ausländischen Fachkräften“

Die Maßnahme wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union kofinanziert. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Foerderlogos Passgenaue Besetzung