Dualny system ksztalcenia | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Dualny system ksztalcenia

Nauka w systemie dualnym Od 01.05.2011 polskich obywateli obejmuje zasada swobodnego podejmowania zatrudnienia bez dodatkowych ograniczeń, tzn. polscy uczniowie mogą ubiegać się o miejsce nauki w niemieckich przedsiębiorstwach i niemieckich szkołach zawodowych oraz ośrodkach kształcących. Co oznacza nauka w dualnym systemie kształcenia? W Niemczech istnieje możliwość kształcenia zawodowego w systemie dualnym. jest to dwutworowy system …

Nauka w systemie dualnym

Od 01.05.2011 polskich obywateli obejmuje zasada swobodnego podejmowania zatrudnienia bez dodatkowych ograniczeń, tzn. polscy uczniowie mogą ubiegać się o miejsce nauki w niemieckich przedsiębiorstwach i niemieckich szkołach zawodowych oraz ośrodkach kształcących.

Co oznacza nauka w dualnym systemie kształcenia?

W Niemczech istnieje możliwość kształcenia zawodowego w systemie dualnym. jest to dwutworowy system edukacyjny, polegający na równoczesnym kształceniu zawodowym w zakładzie pracy oraz w fachowej szkole zawodowej.

Kształcenie zawodowe odbywa się ns podstawie umowy zawartej między zakładem kształcącym a uczniem.

Zakład pracy bierze na siebie odpowiedzialność za przekazanie wymaganych treści kształcenia zawodowego. Część praktyczna odbywa się w przedsiębiorstwie, natomiast część teoretyczna w szkole zawodowej w celu uzyskania teoretycznych podstaw zawodu. Uczeń otrzymuje od swojego zakładu pracy comiesięczne wynagrodzenie oraz świadczenia socjalne.

Oprócz dualnego systemu kształcenia zawodowego istnieje także możliwość w specjalistycznych fachowych szkołach zawodowych.

Jak długo trwa kształcenie zawodowe?

W zależności od zawodu i branży nauka trwa od 3 do 3,5 roku. Czas trwania nauki może być skrócony ze względu na wcześniej zdobyte kwalifikacje zawodowe. Więcej informacji na ten temat można uzyskać korzystając z pomocy doradców zawodowych w naszej izbie rzemieślniczej.

Kto ponosi koszty kształcenia zawodowego?

Koszty kształcenia zawodowego ponosi zakład ksztalcący, gdzie uczeń odbywa praktyczną część nauki. Zajęcia w szkole zawodowej są dla ucznia zawodu bezpłatne- finansowane przez Land Brandenburgię.

Warunkiem bezpłatnej nauki w szkole jest umowa zawarta między uczniem a zakładem kształcącym. Uczniowie otrzymują ponadto comiesiączne wynagrodzenie, które może wahać się w zależności od branży i uczonego zawodu i wynośić od 200 do 600 Euro na pierwszym roku nauki.

Droga do kształcenia zawodowego
O miejsce na naukę zawodu kandydaci ubiegają się bezpośrdenio w zakładzie pracy. W tym celu należy przygotować dokumenty aplikacyjne: śwadectwo ukończenia szkoły, życiorys w języku niemieckim i list motywacyjny. Wszystkie dokumenty muszą być starannie przygotowane w języku niemieckim. W przypadku świadectwa ukończenia szkoły powinno być one przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.

Naturalnie oprócz dobrych ocen na świadectwie szkolnym- firmy kształcące wymagają od kandydatów także bardzo dobrej, komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B1.

Nauka rozpoczyna się z reguły 01. września. Wiele firm kształcących już na początku każdego roku kalendarzowego rozpoczyna szukać odpowiedniego kandydata do swojej firmy.

Informacje na temat firm kształcących, szukających kandydata znajdują się na naszej giełdzie ofert miejsc nauki pod adressem: www.hwk-ff.de albo www.azubi-ostbrandenburg.de

Jakie zalety przynosi kształcenie zawodowe w systemie dualnym?
•Uzyskane kwalfikacje zawodowe dają ci znakomite szanse na rynku pracy
•Dyplom ukończenia szkoły uznawany jest na terenie całych Niemiec
•Możliwość podjęcia dalszej nauki na mistrza w zawodzie
•Możliwość podjęcia studiów
•Po zakończeniu nauki jesteś dwujęzycznym specjalistą w zawodzie i możesz szukać ofert pracy na całym europejskim rynku pracy

Zapraszamy uczniów do nauki w rzemiośle! Sprawdz nasze oferty na giełdzie miejsc nauki, stażu i praktyk zawodowych!ulotka ksztalcenie zawodowe