Opis zawodów | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Opis zawodów

Krawiec (krawcowa) wykonujący (ca) przeróbki Gdy spodnie są za długie, a suknia wieczorowa wymaga nowego suwaka, potrzebny jest krawiec wykonujący przeróbki. Osoba o tej specjalizacji doradza klientom, jak na przykład z długiej sukni po mamie można zrobić mini. Do jej obowiązków należy również przeróbka i naprawa wszelkich tekstyliów gospodarstwa domowego. Talent konstruktorski jak również umiejętność …

Krawiec (krawcowa) wykonujący (ca) przeróbkiGdy spodnie są za długie, a suknia wieczorowa wymaga nowego suwaka, potrzebny jest krawiec wykonujący przeróbki. Osoba o tej specjalizacji doradza klientom, jak na przykład z długiej sukni po mamie można zrobić mini. Do jej obowiązków należy również przeróbka i naprawa wszelkich tekstyliów gospodarstwa domowego. Talent konstruktorski jak również umiejętność obsługi nowoczesnych maszyn krawieckich są kluczowe w tym zawodzie.

Predyspozycje/ Umiejętności
– talent konstruktorski
– precyzja w pracy
– zmysł obserwacji ze zwróceniem uwagi na detale
– zamiłowanie do pracy z klientem

Miejsce pracy
– w rzemieślniczym zakładzie krawieckim oferującym przeróbki lub szycie na miarę
– w domach odzieżowych z usługami przeróbki krawieckie
– w salonach ślubnych i wypożyczalniach kostiumów z usługami przeróbki krawieckie

Obowiązki i opis czynności zawodowych
– przerabianie odzieży
– przeszywanie elementów odzieży
– naprawa elementów odzieży
– przeróbka tekstyliów gosp. dom. t.j. firanki, zasłony
– szycie i prasowanie
– przygotowywanie wykrojów i opinanie szpilkami tekstyliów do przeróbki
– doradztwo konsumenckie i rozliczanie usług (podliczanie wyników pracy)
– konserwacja i ewentualne uzupełnianie urządzeń i narzędzi pracy

Nauka zawodu
–  w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej (dualny system kształcenia)
– czas trwania nauki 3 lata

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   160,00 Euro
2 rok nauki 180 Euro
3 rok nauki  210 Euro

Dalsza edukacja
– dalsze kształcenie na krawca  (krawcową) szyjącego (cą) na miarę

Więcej informacji
Bundesverband Maßschneiderhandwerk e.V.
Katzenbruchstraße 71
45141 Essen
Telefon: 0201 320080
Telefax: 0201 3200819
Internet: www.bundesverband-mass-schneider.de

Mechanik instalacji sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej
Zawód ten wymagający szkolenia z zakresu technologii sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej w rzemiośle zastępuje zawody takie jak monter instalacji gazowej i wodociągowej, wykonawca sieci centralnego ogrzewania i wykonawca instalacji wentylacyjnej.

Predyspozycje/ Zdolności

– talent konstruktorski
– zmysł techniczny
– uzdolnienia rachunkowe
– zdolność szybkiego pojmowania
– dobra znajomość matematyki, geometrii i fizyki

Obszar/zakres pracy
– na placach budowy, w budynkach mieszkalnych i zakładowych jak również w warsztatach

Zadania i opis czynności zawodowych
– instalacja i podłączanie wanien do kąpieli, kabin prysznicowych i innych urządzeń sanitarnych
– montaż instalacji (korzystającej z energii) słonecznej do podgrzewania wody do użytku przemysłowego i włączanie jej do istniejących urządzeń
– planowanie i kierowanie przebiegiem prac, kontrola i ocena wyników pracy
– montaż i demontaż przewodów rurowych, kanałów i elementów urządzeń służących do dostarczania i usuwania odpadków, ich transportowanie i zabezpieczanie
– instalowanie i sprawdzanie podzespołów i elementów elektrycznych
– instalacja urządzeń regulowania, kierowania, bezpieczeństwa i nadzoru, ustawianie ich na wartości wymagane i sprawdzanie
– sprawdzanie funkcjonowania urządzeń i systemów zasilających?, instalowanie,  polepszanie i konserwacja tych urządzeń
– uruchamianie urządzeń i systemów zasilających
– przekazywanie urządzeń i systemów zasilających klientom i wprowadzanie ich w tajniki obsługi tych urządzeń
– przeprowadzanie inspekcji, konserwacji i renowacji urządzeń i systemów zasilających
– doradztwo i opieka konsumencka w zakresie produktów i usług zakładu z uwzględnieniem kwestii zarówno ekologicznych jak i ekonomicznych
– praca z dokumentami anglojęzycznymi i stosowanie fachowego słownictwa w języku angielskim

Nauka zawodu
– odbywa się w zakładzie kształcącym, w pozazakładowych placówkach kształcących i w szkole zawodowej
– z reguły trwa 3,5 roku
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   400,00 E
2 rok nauki   450,00 E
3 rok nauki   500,00 E
4 rok nauki   550,00 E

Dalsza edukacja
– możliwości dalszego kształcenia specjalistycznego w zakresie technologii zaopatrzeniowej budynków mieszkalnych i zakładów, obróbki blachy, rurociągiów, budowy zbiorników i aparatów, technika PLC technologii grzewczej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, technika jakości technologii zaopatrzeniowej budynków mieszkalnych i zakładów
– studia: technologia zaopatrzeniowa, budowa maszyn/ technologia zaopatrzeniowa, technologia klimatyzacyjna i grzewcza, technologia budynków
Więcej informacji

Zentralverband Sanitär Heizung Klima
Główny Związek Sanitarno-Grzewczo-Klimatyzacyjny (ds. sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych)
Rathausallee 6
53757 St. Augustin
Telefon: (0 22 41) 92 99-0
Fax: (0 22 41) 2 13 51
E-Mail: info@zentralverband-shk.de
Internet:  http://www.zvshk.de, http://www.bibb.de; http://www.wasserwaermeluft.de

Robotnik wykwalifikowany- rozbudowa
Edukacja odbywa się w dwóch etapach. Po ukończeniu 1. Etapu (dwa lata nauki) uczeń w drugim etapie (trzeci rok nauki) może uzyskać tytuł w wybranym przez siebie zawodzie:
– cieśli
– sztukatora
– płytkarza, glazurnika, układanie mozaik
– wylewkarza ? Estrichleger
– instalatora izolacji cieplnej, grzewczej i akustycznej (dźwiękowej)
– montera suchej zabudowy

Predyspozycje/ Umiejętności
– zamiłowanie do czynności rzemieślniczych z nakładem siły fizycznej
– zamiłowanie do pracy z szybko widocznymi efektami
– wytrwałość
– zręczność manualna
– odporność na zawroty głowy

Zakres/obszar pracy
– zarówno na budowie, jak i przy remontach i renowacji na różnych placach budowy, np. budownictwo mieszkaniowe, budownictwo publiczne i przemysłowe

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– wykonywanie konstrukcji z drewna
– przeprowadzanie prac tynkowych i sztukaterskich
– układanie płytek
– wytwarzanie jastrychu
– wbudowywanie materiałów izolacyjnych w celu ochrony przed zimnem, ciepłem, izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej i izolacja tych materiałów
– wytwarzanie elementów suchej zabudowy- wykonywanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i z konkretnymi zaleceniami zleceniodawcy samodzielnie, bądź we współpracy z innymi fachowcami
– planowanie i koordynacja swojej pracy, wyposażanie placu budowy, ustalanie kolejnych etapów pracy, podejmowanie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, jak również stosowanie środków ochrony środowiska na placu budowy
– sprawdzanie wyników swojej pracy na wypadek ewentualnych błędów, dokumentacja pracy, sprzątanie miejsca pracy
– użytkowanie maszyn i sprzętów, montaż i rozmontowywanie rusztowania, bauen Arbeits-, Schutz- und Traggerüste auf und ab und messen Bauwerke und Bauteile ein

Nauka zawodu
– w zakładzie kształcącym, w szkole zawodowej, jak również w pozazakładowych placówkach kształcących
– trwa 2 lata

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1. rok nauki   530,00 €
2. Rok nauki   727,00 €

Dalsza edukacja
– w grę wchodzą różne możliwości dalszej edukacji zorientowane na awans zawodowy. Wskazana jest kontynuacja edukacji etapowej w postaci dodatkowego jednorocznego etapu specjalistycznego
– szanse awansu zawodowego są możliwe dzięki uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji przede wszystkim jako ( (młodszy) kierownik prac budowlanych, majster, podmajstrzy) Werpolier lub w dziedzinie rozbudowy/zabudowy suchej

Więcej informacji
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB)
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin
Telefon: (0 30) 2 03 14 0, Fax: (0 30) 2 03 14 420
E-Mail:bau@zdb.de
Internet: http://www.zdb.de
http://www.bibb.de

Optyk
Optyk zajmuje się pielęgnacją oczu w dwojaki sposób. Po pierwsze przygotowuje/dopasowuje odpowiednie szkła w celu wyrównania wady wzroku , a po drugie pomaga w wyborze oprawek do okularów. Optycy przeprowadzają testy wzroku i sprawiają, że okulary prócz funkcji leczniczych i korekcyjnych stają się elementem ozdobnym twarzy.

Predyspozycje/ Umiejętności
– talent konstruktorski
– zmysł techniczny, fizyczny i handlowy
– podstawowe pojęcie o przyrodzie
– zmysł estetyczny/ wyczucie estetyczne
– empatia
– umiejętność ładnego wysławiania się/elokwencja
– zdolność logicznego myślenia

Obszar/ zakres pracy
– w gabinetach/poradniach i warsztatach rzemieślniczych pracowni optycznych in Beratungsräumen und Werkstätten des Augenoptikerhandwerks

Zadania i opis czynności służbowych
– korekta wady wzroku poprzez dobór i przygotowanie szkieł
– doradzanie przy wyborze okularów, szkieł kontaktowych i szkieł powiększających beraten Kunden bei der Auswahl von Brillen, Kontaktlinsen und vergrößernden Sehhilfen
– ustalanie i wybór  odpowiednich szkieł do określonych aktywności według zaleceń i czynności  codziennych z jakimi oczy muszą się zmierzyć
– informowanie klientów o wpływie szkieł na proces widzenia
– manualna i maszynowa obróbka materiałów ze szkła, metalu i tworzywa sztucznego
– obróbka i oprawianie szkieł okularów
– anatomiczny i optyczny dobór szkieł
– ulepszanie i naprawa okularów
– instruowanie klientów o zastosowaniu i obchodzeniu się ze szkłami
– wykonywanie czynności handlowych, dekoracyjnych i promocyjnych
– prowadzenie korespondencji, prace biurowe i administracyjne
– pomoc przy pracach rachunkowych w firmie

Nauka zawodu
– z reguły trwa 3 lata
– odbywa się w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   325,00 E
2 rok nauki   440,00 E
3 rok nauki   600,00 E
Edukacja dalsza
– mistrz optyk
– technik
– ekonomista w rzemiośle lub optyk z egzaminem państwowym
– studia Feinwerktechnik (budowa maszyn) , optyka techniczna

Więcej informacji
Zentralverband der Augenoptiker (BIV)
Alexanderstraße 25a
40210 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 86 32 35-0
Fax: (02 11) 86 32 35-35
E-Mail: info@zva.de
Internet: http://www.zva.de
http://www.bibb.de

Sprzedawca samochodowy
Zawód sprzedawcy samochodowego wymaga handlowej i technicznej wiedzy w zakresie branży samochodowej. W salonach samochodowych to sprzedawcy udzielają pierwszych informacji klientom. Stąd wykonywanie tego zawodu wymaga łatwości w zawieraniu kontaktów z ludźmi i komunikatywności.

Predyspozycje/ Zdolności
– usposobienie (sposób myślenia) zorientowane na handel i sukces biznesowy
– zamiłowanie do pracy z ludźmi
– zainteresowania techniczne
– zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego
– zainteresowanie produktem
– umiejętność operowania liczbami i danymi

Obszar/zakres pracy
– w salonach samochodowych, u producentów i importerów aut

Zadania i opis czynności służbowych
– kupno i sprzedaż aut nowych i używanych, części zamiennych i wyposażenia
– planowanie i realizacja zadań marketingowych
– analiza szans (możliwości) zbytu  (albo analiza rynku zbytu)
– wyszukiwanie ofert
– kalkulacja cen sprzedaży i cen w warsztatach samochodowych
– prowadzenie negocjacji kupna, sprzedaży, jak również doradztwo
– obliczanie płac, premii i prowizji, realizacja zleceń sprzedaży i zleceń z warsztatów
– wystawianie faktur
– oferty umów finansowania, leasingu i ubezpieczeń
– zorientowane na klienta wykorzystanie uzyskanej w trakcie praktyki wiedzy fachowej
– ocena możliwości zbytu (ocena rynku zbytu), analiza zachowań konsumenckich i konkurencji na rynku
– posługiwanie się przyjętymi w przemyśle samochodowym systemami informatycznymi i komunikacyjnymi
– świadczenie wszelkich usług w zakresie pojazdów samochodowych
–  prowadzenie rachunkowości firmy
– księgowość, obliczanie płac
– statystyki
– administracja (zarządzanie)  domu i nieruchomości
– czynności administracyjne
– korespondencja
– sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe
– rachunkowość zasobów i sprzedaży
– wystawianie faktur
– kontrolowanie wpływów
– postępowanie upominawcze
– składowanie i sprawdzanie towaru

Edukacja/Wykształcenie
– trwa 3 lata
– odbywa się w kształcącym zakładzie pracy i w szkole zawodowej
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Dalsza edukacja/ dalsze kształcenie
– handlowiec specjalista w dziale zakupów i w gospodarce materiałowej
– specjalista w zakresie handlu lub dyplomowany specjalista od leasingu

Więcej informacji
Bundesverband Bürowirtschaft e.V. (BBW)
Postfach 25 03 63
50519 Köln
Telefon: (02 21) 9 40 83-30
Fax: (02 21) 9 40 83-90
E-Mail: bbw@einzelhandel.de
Internet: http://www.bbw-online.de

Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e.V. (bsb)
Schlachte 12/13
28195 Bremen
Telefon: (04 21) 3 67 72-77
Fax: (04 21) 3 67 72-76
E-Mail: info@bSb-office.de
Internet: http://www.bsb-office.de
http://www.bibb.de

Wykonawca/Konstruktor piecy piekarniczych/Budowa piecy piekarniczych
Tradycja budowy, konserwacji i naprawy piecy piekarniczych sięga od starodawnych piecy polowych aż do nowoczesnych linii piekarskich/komór piekarskich. Stąd zawód w dziedzinie budowy piecy piekarniczych wymaga obok talentu konstruktorskiego rówież wiedzy z zakresu nowoczesnej techniki sterowania. W tym zawodzie ważne są również kwestie energetyki i środowiska.

Predyspozycje/ Zdolności
– talent konstruktorski
– uzdolnienia rachunkowe
– orientacja i wyobraźnia przestrzenna
– bogactwo pomysłów w zakresie techniki/ kreatywne myślenie techniczne

Obszar/zakres pracy
– bycie na bierząco z aktualnymi technologiami
– konstruowanie, murowanie i rozbudowywanie piecy i linii piekarskich i produkcyjnych

Zadania i opis czynności służbowych/zawodowych
– budowa piecy piekarniczych o różnej wielkości i sposobie ogrzewania/opalania; składających się z blachy stalowej i emaliowej, rusztu, komory, armatury, systemu pomiaru i regulacji
– stosowanie technologii obróbki metalu

Wiedza i umiejętności
– przygotowanie zaprawy murarskiej
– murowanie ścian, form i sklepienia pieca przy użyciu cegły zwykłej, klinkierowej i skały szamotowej
– wykonywanie oblicówki
– spajanie (fugowanie) murowanego pieca i nakładanie oblicówki
– montaż umocowań, rusztu, systemu rur (systemu komorowego) i armatury
– spawanie
– montaż (wstawianie) i wmurowanie elementów wyposażenia pieca
– obróbka blachy
– sporządzanie warstwy izolacyjnej
– wytwarzanie wzorcowej formy konstrukcji sklepienia, jak również instalacja zbrojenia wewnętrznego i rusztowania do celów budowy piecy
– wiedza na temat pochodzenia, wytwarzania, właściwości, składowania, zastosowania i obróbki materiałów budowlanych i pomocniczych
– wiedza na temat zastosowania i metod obchodzenia się z elementami zabudowy i armaturą
– opracowywanie metod zabudowy i przebudowy
– sporządzanie tabel właściwości rur
– znajomość podstawowych pojęć i procesów z zakresu termotechniki , jak również regulaminu nadzoru budowlanego odnośnie budowy piecy piekarniczych
– rozeznanie w używanych (stosowanych, przyjętych) konstrukcjach piecy piekarniczych i rodzajach ich ogrzewania (opalania), takich jak ogrzewanie węglem, elektryczne, gazowe i na ropę naftową

Edukacja(wykształcenie)
– odbywa się w kształcącym zakładzie pracy i w szkole zawodowej
– z reguły trwa 3 lata
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   330,00 E
2 rok nauki   355,00 E
3 rok nauki   380,00 E

Kształcenie dalsze/dalsza edukacja
– mistrz zdun i wykonawca powietrznej instalacji grzewczej- możliwa jest nauka i uzyskanie zawodów takich jak technik ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, technik budownictwa, handlowiec specjalista gospodarstwa rzemieślniczego lub ekonomista w rzemieślnictwie
– dalsze możliwości kształcenia dla budowniczego piecy piekarniczych w dziedzinie technologii ogrzewania, gazownictwie, w gorzelnictwie, spawalnictwie, w zakresie konstrukcji murowych, budowy palenisk (piecy przemysłowych) i regipsów
– po zdobyciu odpowiedniego stopnia kształcenia możliwe są studia w wyższej szkole zawodowej lub na uniwersytecie

Więcej informacji
Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)
Centralny Związek  ds. Sanitarnych, Ogrzewnictwa i Klimatyzacji
Rathausallee 6
53757 Sankt Augustin
Telefon: (0 22 42) 92 99-0
Fax: (0 22 41) 2 13 51
E-mail: info@zentralverband-shk.de
Internet: http://www.zentralverband-shk.de
http://www.bibb.de

2006-2008 Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg

Betoniarz
Wykwalifikowanie betoniarza odbywa sie w dwóch etapach. Po ukończeniu etapu pierwszego (1 i 2 rok nauki) uzyskuje się zawód pracownika budowlanego budownictwa naziemnego, zaś po ukończeniu drugiego etapu (3 rok nauki) zawód betoniarza i żelbetoniarza.

Predyspozycje/ Umiejętności
– zmysł konstruktorski
– orientacja przestrzenna
– dobre wyczucie (formy)
– ruchliwość fizyczna
– umiejętność pracy w zespole

Zakres/ obszar pracy
– zarówno na budowie, jak i przy remontach, renowacji
– na różnych placach budowy np. budownictwo mieszkaniowe, budownictwo publiczne lub przemysłowe

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– stawianie szalunków ramowych, wielkopowierzchniowych lub szalunkow specjalnych pod fundament
– wykonywanie szalunkow do form stożkowatych, für Stützenköpfe, do podestow, do prostych i zakręconych schodów
– wykonywanie szalunków do sichtbarer Beton
– wykonywanie zbrojenia, wbudowywanie go i prefabrykowanie elementów zbrojenia
– wbudowywanie stali sprężającej z elementami mocującymi
– sprawdzanie betonu świeżego i stwardniałego
– tłoczenie betonu, sprężanie go, nanoszenie na powierzchnię i obróbka jego powierzchni ręczna i za pomocą maszyn
– dodatkowa obróbka późniejsza betonu
– artystyczna (dekoracyjna) obróbka powierzchni betonowych
– zbrojenie terenu pod budowę
– wytwarzanie prefabrykatów żelbetonowych, składowanie, transport i wbudowywanie ich
– zabezpieczanie budowli betonowych i żelbetonowych przed nichtdrückendes wodą
– stawianie ścian zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą różnych rodzajów cegieł i płyt i różnych sposobów ich wiązania
– wbudowywanie materiałów izolacyjnych w celu ochrony przed zimnem, ciepłem, izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej
– testowanie odporności powierzchni betonowych przeciw uszkodzeniom; utrzymywanie elementów betonowych i żelbetonowych w należytym stanie i ich renowacja
– prace pokrewne jak rozbudowa i budownictwo podziemne

Nauka zawodu
– odbywa się w zakładzie kształcącym, w pozazakładowych placówkach kształcących i w szkole zawodowej
– z reguły trwa 3 lata
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   629,00 E
2 rok nauki   894,00 E
3 rok nauki   1021,00 E

Dalsza edukacja
– egzamin mistrzowski
– studia w wyższej szkole zawodowej na kierunku architektura i inżyniera budowlana (tytuł końcowy inżynier dyplomowany)
– dyplomowany majster/ brygadzista lub technik budowlany
– handlowiec specjalista gospodarstwa rzemieślniczego, ekonomista gospodarstwa rzemieślniczego

Więcej informacji
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon: (030) 2 03 14-0
Fax: (030) 2 03 14-419
E-Mail: bau@zdb.de
Internet: http://www.zdb.de
http://www.bauberufe.net
http://www.bibb.de

Posadzkarz
Posadzkarz montuje wszelkiego rodzaju posadzki na gołą podłogę, od dywanów, poprzez linoleum aż po wysokojakościowy parkiet. Zajęcie to wykonywane jest oprócz budynków mieszkalnych również w halach sportowych bądź zakładach przemysłowych.

Predyspozycje/ Zdolności
– talent konstruktorski
– dobra orientacja i wyobraźnia przestrzenna
– uzdolnienia techniczne (zmysł techniczny)
– rozeznanie w symbolach technicznych
– wyczucie estetyki form i kolorów

Zadania i opis czynności służbowych (zawodowych)
– układanie wykładzin, linoleum, podłóg PCV, podłóg korkowych i nawierzchni z innych materiałów/surowców
– określanie zapotrzebowania na materiał i transport produktu w formie płyt i pasów (paneli) do miejsca wykładania
– sprawdzanie podłoża (jastrychu-wylewki) i w razie potrzeby wygładzanie i wyrównanie wylewki
– wycinanie przygotowanej nawierzchni i przyklejanie jej do podłoża
– w przypadku nawierzni elastycznych ewentualne termiczne bądź chemiczne spawanie i fugowanie
– odmierzanie i prace rachunkowe
– projektowanie i układanie tekstylnych i elastycznych nawierzchni podłogowych
– układanie gotowego parkietu lub tworzywa podłogowego warstwami/warstwowego
– obróbka wierzchniej warstwy podłóg korkowych i innych nawierzchni
– wytwarzanie profili (form) i przymocowywanie ich
– utrzymywanie tekstylnych i elastycznych nawierzchni podłogowych, gotowego parkietu i tworzywa warstwowego w należytym stanie (konserwacja)
– wybór odpowiedniego sprzętu i maszyn, instalacja tych maszyn i przeprowadzanie prac konserwatorskich
– manualna lub maszynowa obróbka drewna, sklejki, tworzyw sztucznych i metali

Edukacja(wykształcenie)
– odbywa się w kształcącym zakładzie pracy i w szkole zawodowej, jak również w pozazakładowych placówkach kształcących
– z reguły trwa 3 lata
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   510,00 E
2 rok nauki   555,00 E
3 rok nauki   610,00 E

Kształcenie dalsze/dalsza edukacja
– mistrz w przemyśle drzewnym, technik technologii drewna, technik technologii budowlanej
– technik konserwacji zabytków architektury/renowacji starych budynków, technik nauki o zarządzaniu przedsiębiorstw
– handlowiec specjalista gospodarstwa rzemieślniczego, asystent lub ekonomista gospodarstwa rzemieślniczego
– studia na (wyższej) szkole zawodowej np. na wydziale architektury wnętrz

Więcej Informacji
Centralny Związek Technologii Parkietów i Podłóg
Meckenheimer Allee 71
53115 Bonn
Telefon: (02 28) 63 12 01
Fax: (02 28) 69 54 62

E-Mail: info@zv-parkett.de

Internet: http://www.zv-parkett.de

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB)
Główny Związek Niemieckiego Przemysłu Budowlanego
Kronenstraße 55-58
10117 Berlin
Telefon: (0 30) 2 03 14 0
Fax: (0 30) 2 03 14 420

E-Mail: bau@zdb.de

Internet: http://www.zdb.de
http://www.bauberufe.net
http://www.bibb.de
Bednarz
– talent konstruktorski
– zmysł techniczny
– orientacja i wyobraźnia przestrzenna
– odporność fizyczna, dobre zdrowie

Obszar/zakres pracy
– projekt, wyrób, naprawa i cembrowanie beczek, kadzi i innych pojemników wszelkiego rodzaju t.j. pojemniki ciężkie, lekkie, duże zbiorniki, naczynia gospodarcze do użytku w gosp. domowym, rolnym lub w mleczarstwie, również drobne naczynia i naczynia ozdobne łącznie z elementami wyposażenia

Obowiązki i opis czynności zawodowych
– wyrób, cembrowanie, montaż, naprawa i konserwacja pojemników wszelkiego rodzaju
– obróbka materiałów różnego rodzaju
– wmontowywanie elementów wyposażenia, aparatury, urządzeń i reszty uposażenia
– obróbka powierzchniowa i ochrona przed korozją
– lutowanie i spawanie
– wykonywanie rysunku, jego odczyt i wykorzystanie
– sporządzanie szkiców i modeli, dobór materiału
– wycinanie i łupanie (struganie) klepek (deszczułka)
– przycinanie i zestawienie klepek
– obróbka klepek i dna naczyń
– stawianie,naprawa, sklejanie i gerben aus (garbowanie)
– spinanie naczyń za pomocą obręczy z żelaza płaskiego, prętów okrągłych żelaznych bądź opon drewnianych
– wyklejanie (wykładanie)
– montowanie elementów wyposażenia
– obróbka powierzchni
– wymiana klepek, dna i elementów wyposażenia
– naprawa, ostrzenie i konserwacja elementów wyposażenia
– obróbka tworzyw sztucznych

Nauka zawodu

– odbywa się w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej
– z reguły trwa 3 lata
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu

1 rok nauki   402,00 €
2 rok nauki   472,00 €
3 rok nauki   542,00 €

Dalsza edukacja
– egzamin mistrzowski na mistrza bednarskiego
– technik technologii drewna, handlowiec specjalista gospodarstwa rzemieślniczego, ekonomista w rzemiośle (gospodarstwa rzemieślniczego)
– studia w wyższej szkole (zawodowej) na kierunkach wzornictwo lub projektowanie wyrobów z drewna

Więcej informacji

Verband des Deutschen Fass- und Weinküfer-Handwerks e.V.
Max-Joseph-Str. 4
80333 München
Telefon: (0 89) 59 10 07
Fax: (0 89) 59 77 44
E-Mail: info@kuefer.org

Internet:http://www.kuefer.org
http://www.bibb.de

Smyczkarz

Predyspozycje/ Umiejętności
– zamilowanie do posługiwania się formami i kolorami podczas pracy
– precyzyjny styl pracy z dokladnoscia rzemieslnicza
– zamilowanie do prac rzemieslniczych przy uzyciu materialow
– zrecznosc manualna

Obszar/zakres pracy
– w rzemieslniczych warsztatach lutniczych, w rzemiosle lutniczym
– handel detaliczny instrumentami muzycznymi i zapisami nut muzycznych
– w ponadpodstawowych szkolach zawodowych im Sekundärbereich, np. specjalistyczne szkoly lutnictwa
– w muzeach i galeriach (wystawach sztuki)

Obowiązki i opis czynności zawodowych
– reczne wytwarzanie strun do instrumentow smyczkowych t.j. skrzypce, wiolaczela, kontrabas, altówka
– obrobka Bogenhölzer
– spr. słownik
– wygladzanie, bejcowanie, oliwienie i polerowanie gotowych strun
– sprawdzanie czystosci dzwieku
– naprawa strun

Nauka zawodu
– w zakladzie ksztalcacym i szkole zawodowej
– trwa 3 lata

Dalsza edukacja
– mistrz lutnictwa albo technik technologii drewna
– po spelnieniu warunkow wymaganych w celu studiowania na wyzszej uczelni możliwe jest dalsze kształcenie na studiach wyższych np. w wyższej szkole zawodowej na dyplomowanego lutniczego

Więcej informacji
Bundesverband der Deutschen Musikinstrumenten-Hersteller e.V. (BdMH)
Tennelbachstraße 25
65193 Wiesbaden
Telefon: (06 11) 95 45-8 86
Fax: (06 11) 95 45-8 85
E-Mail: info@musikinstrumente.org

Internet: http://www.musikinstrumente.org/

Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher
Otto-Devrient-Straße 14
07743 Jena
Telefon: (36 41) 44 78 04
Fax: 3641/82 48 84
E-Mail: contact@geigenbauerverband.de

Internet: http://www.geigenbauerverband.de
http://www.bibb.de

Szkutnik
– talent konstruktorski
– orientacja i wyobraźnia przestrzenna
– zmysł techniczny
– rozeznanie matematyczne i fizyczne
– uzdolnienia w rysunku technicznym i w pracach technicznych

Obszar/zakres pracy
– budowa, przebudowa, rozbudowa i naprawa jachtów i łodzi, jak również inne usługi serwisowe w obrębie tej branży
– w warsztatach, halach produkcyjnych, magazynach zimowych, w stoczniowych obiektach zewnętrznych, Bootscentern, w klubach sportów wodnych

Zadania i opis czynności zawodowych
– budowa, naprawa i konserwacja używanych i sportowych łodzi t.j. kajaki, łodzie wiosłowe, żaglówki i motorówki
– wytwarzanie szlachetnych okuć statków
– planowanie i koordynowanie prac,
– wyposażanie miejsca pracy, przestrzeganie środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, jak również stosowanie środków ochrony środowiska
– mierzenie i testowanie, naddzieranie półwyrobu, zdejmowanie i nanoszenie (stosowanie) miar i obrysów
– właściwy dobór sprzętu i maszyn, i ich właściwa instalacja
– przegląd środków operacyjnych
– manualna i maszynowa obróbka materiałów drewnianych, materiałów sztucznych i metalu
– stellen lösbare und unlösbare Verbindungen her
– wykonywanie tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem
– wykonywanie przyrządów, szablonów, modeli i form
– budowa kadłuba, pokładu i nadbudówki
– budowa włazów i ich montaż
– montaż okuć pokładowych
– przeprowadzanie przebudowy wnetrza statku
– obróbka i pokrycie powierzchni
– montaż masztów i drzewców
– wbudowywanie technicznych urządzeń i systemów, i kontrola ich prawidłowego funkcjonowania
– konserwacja łodzi
– transport i przechowywanie łodzi

Nauka zawodu
– z reguły trwa 3,5 roku
– odbywa się w zakładzie kształcącym, w szkole zawodowej i w pozazakładowych placówkach szkoleniowych
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Edukacja dalsza
– egzamin mistrzowski: mistrz budowy łodzi i statków
– technik technologii drewna, technik technologii szkutniczej, technik (nauki o) zarządzania
– handlowiec specjalista gospodarstwa rzemieślniczego, ekonomista w rzemiośle (gospodarstwa rzemieślniczego)
– w przypadku uzyskania odpowiedniego poziomu wykształcenia w grę wchodzą studia na wyższej uczelni (zawodowej) np. na kierunku technologia tworzyw sztucznych

Więcej informacji
Deutscher Boots- und Schiffbauer-Verband
St. Petersburger Straße 1
20355 Hamburg
Telefon: (040) 30 70 67 90
Fax: (040) 34 42 27
E-Mail: info@dbsv.de
Internet: http://www.dbsv.de
http://www.bibb.de

Piwowar (browarnik)/słodownik
Komu obcy jest smak piwa? Wyrób tego napoju jest sztuką rzemieślniczą z długą tradycją i jego produkcją zajmują się piwowar(browarnik) i słodownicy. Rzemiosło to podlega pod ustawę regulującą wymogi przy produkcji piwa.

Predyspozycje/Umiejętności
– talent konstruktorski
– zmysł techniczny
– wyostrzona spostrzegawczość
– umiejętność koncentracji i refleks
– elastyczność
– siła fizyczna

Miejsce pracy
– praca w przemyśle napojami w piwowarach i w słodowniach
– zatrudnienie również w halach pracy

Zakres pracy/branże
– wyrób napojów np. w browarach
– wyrób słodu w słodowniach
– wyrób piwa
– pozyskiwanie naturalnej wody mineralnej, produkcja napojów ożeźwiających
– wykonywanie maszyn potrzebnych przy działalności spożywczej np. maszyn browarniczych i innych urządzeń browarniczych, ewentualnie urządzeń słodowniczych
– hurt napojów
– hurt zboża, nasion, pasz, np. Braugetreide i chmiel
– hurt technicznymi artykułami piwowarskimi i winiarskimi
– pośrednictwo w handlu wyposażeniem kuchni przemysłowych i armaturą wyszynku

Zadania i opis czynności zawodowych
– kierowanie i nadzorowanie procesu warzenia: od zakupu surowców do zabutelkowania piwa
– ocena jęczmienia, przenicy i chmielu
– przyrządzanie słodu
– stosowanie środków pomocniczych
– konserwacja i obsługa urządzeń browarniczych i rozlewni
– kierowanie wszystkimi etapami produkcji z zastosowaniem nowoczesnej technologii computerowej
– wiedza z zakresu mikrobiologii, botanikii, biochemii i analityki
– wiedza z zakresu zaopatrzenia w energie, ochrony środowiska i higieny

Nauka zawodu
-z reguły trwa 3 lata
– edukacja praktyczna i zajęcia w szkole zawodowej
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe lub spełniają odpowiednie wymagania edukacyjne

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu

1 rok nauki   410,06 €
2 rok nauki   485,73 €
3 rok nauki   558,84 €

Dalsza edukacja
– egzamin mistrzowski na mistrza piwowara i mistrza słodownika
– dyplomowany browarnik
– kierownik produkcji w browarnictwie lub w technologii napojów
– technik browarniczy, technik technologii spożywczej
– handlowiec specjalista gospodarstwa rzemieślniczego, ekonomista w rzemiośle (gospodarstwa rzemieślniczego)
– studia w wyższej szkole zawodowej lub na uniwersytecie na kierunkach technologia żywności/ browarnictwo lub technologia napojów

Więcej informacji
Deutscher Brauer-Bund e.V. ( Niemiecki Związek Browarników)
Annaberger Str. 28
53175 Bonn
Telefon: (02 28) 9 59 06-50
Fax: (02 28) 9 59 06-17
E-Mail: info@brauer-bund.de
Internet:http://www.brauer-bund.de
http://www.bibb.de

Kierownik (-iczka) biura
W tym zawodzie świetnie realizują się osoby, które lubią zajmować się rachunkami i księgowością. Kierownicy biur z pomocą najnowocześniejszych technik komunikacji i organizacji pracy biurowej dbają (koordynują) o sprawny przebieg (o sprawną realizację) służbowych interesów danego przedsiębiorstwa. Są odpowiedzialni za wszelkie sprawy bieżące.

Predyspozycje/ Zdolności
– łatwość w pisaniu tekstów, w pracy biurowej i w zarządzaniu
– zamiłowanie do organizowania i planowania
– zainteresowania w dziedzinie obsługi, doradztwa i przekonywania
– umiejętność i chęć pracy z ludzmi
– znajomość obsługi komputera

Obszar/zakres pracy
– przede wszystkim w obrębie biura

Zadania i opis czynności służbowych
– prowadzenie rachunkowości firmy
– księgowość, obliczanie płac
– statystyki
– administracja (zarządzanie)  domu i nieruchomości
– czynności administracyjne
– korespondencja
– sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe
– rachunkowość zasobów i sprzedaży
– wystawianie faktur
– kontrola wpływów
– postępowanie upominawcze
– składowanie i sprawdzanie towaru

Edukacja (Wykształcenie)
– trwa 3 lata
– odbywa się w kształcącym zakładzie pracy i w szkole zawodowej
– czas trwania kształcenia może zostać skrócony w przypadku osób, które posiadają już kwalifikacje zawodowe

Dalsza edukacja/ dalsze kształcenie
– Fachwirt- Büro
– handlowiec specjalista ds. zarządzania biurem, handlowiec specjalista ds. kadr
–  ekonomista z dyplomem państwowym, ekonomista w rzemiośle ( gospodarstwa rzemieślniczego)
– studia w Wyższej Szkole (Zawodowej) np. na kierunku ekonomii (przedsiębiorstw) bądź informatyki

Więcej informacji
Bundesverband Bürowirtschaft e.V. (BBW)
Postfach 25 03 63
50519 Köln
Telefon: (02 21) 9 40 83-30
Fax: (02 21) 9 40 83-90
E-Mail: bbw@einzelhandel.de
Internet: http://www.bbw-online.de

Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e.V. (bsb)
Schlachte 12/13
28195 Bremen
Telefon: (04 21) 3 67 72-77
Fax: (04 21) 3 67 72-76
E-Mail: info@bSb-office.de
Internet: http://www.bsb-office.de
http://www.bibb.de

Cukiernik

WYMAGANIA:
Zręczność , zdolność odczuwania smaku i zapachu, fantazja i poczucie stylu

ZADANIA I CHARAKTERYSTYKA PRACY:
Przygotowywanie różnego rodzaju wypieków: produktów marcepanowych, deserów, musów, cremów, pralin, figurek czekoladowych, ciastek, lodów, marmolad,
Produkcja tortów/ dekoracja tortów i innych wypieków
Utrzymanie czystości i porządku na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie obowiazujących zasad bhp i ppoz
Prowadzenie dokumentacji produkcjnej, oraz rozliczen technologicznch zużycia surowców i półfabrykatów do produkcji
Przestrzeganie aspektów żywieniowych, ekonomicznych i tych, związanych z ochroną środowiska

NAUKA W ZAWODZIE:
Trwa z reguły 3 lata i odbywa sie w szkole zawodowej oraz w zakładzie rzemieślniczym kształcącym
WYNAGRODZENIE
1.rok nauki 450,00 €
2.rok nauki 570,00 €
3.rok nauki 690,00 €

MOZLIWOSCI DALSZEGO KSZTALCENIA:
Nauka na mistrza cukiernika, na technika żywieniowego, studia z dziedziny technologii żywienia oraz chemii produktów żywieniowych
Dekarz
Zawód dekarza, który niezależnie od pogody wymaga ciągłego przebywania na świeżym powietrzu, nie jest niczym odpowiednim dla domatorów. Do zakresu jego obowiazków należy nie tylko izolacja dachów materiałami różnego rodzaju, ale również najróżniejsze prace w domu, poczynając od fundamentow a kończąc na dachu. W tym zawodzie trzeba lubić pracę na wysokościach i być opanowanym.
Specjalizacje
– technika dekarska, technika  ścian i technika izolacyjna, dekarstwo trzcinowe

Predyspozycje/ Umiejętności
– talent konstruktorski
– zamiłowanie do projektowania
– wyobraźnia przestrzenna
– wyczucie form i linii
– zdolności matematyczne
– odporność na zawroty glowy

Miejsce pracy
– przede wszystkim na placach budowy

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– przygotowanie, zabezpieczanie i porządkowanie placów budowy
– zapoznawanie sie z rysunkami i planami,  stosowanie ich w pracy
– wykonywanie szkiców i przeprowadzanie pomiarów
– produkcja muru, tynku i betonu
– obróbka drewna i wykonywanie drewnianych części budowlanych
– obróbka tworzyw sztucznych i surowców bitumicznych
– wykonywanie izolacji cieplnej
– obróbka drzazg, plytek dachowych i gontu
– obrobka dachówek
– pokrywanie powierzchni dachu strzechą
– obróbka płytek falistych
– obróbka metalu
– montowanie elementów budowlanych i wbudowywanie ich
– wykonywanie podprodukcji do okładzin ścian zewnętrznych
– wbudowywanie urządzeń do odprowadzania wód powierzchniowych
– wbudowywanie zbiorników i przetworników
– stawianie piorunochronów do ochrony zewnętrznej
– naprawa powierzchni dachów, ścian i konstrukcji drewnianych
– sporzadząnie obmiaru robót

Nauka zawodu
– z reguly trwa 3 lata
– odbywa się w zakładzie ksztalcącym i w szkole zawodowej
– w przypadku osób posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Wynagrodzenie dla osob uczących sie zawodu
1 rok nauki  600,00 €
2 rok nauki   750,00 €
3 rok nauki   1000,00 €

Mozliwosci dalszej edukacji
– mistrz dekarz, (sprawdzony) brygadzista, technik
– handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia na kierunkach n.p. architektura lub budownictwo

Więcej informacji
Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks –
Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik – e.V.
Fritz-Reuter-Str. 1
50968 Köln
Postfach 51 10 67
50946 Köln
Telefon: (02 21) 39 80 38 0
Fax: (02 21) 39 80 38 99
E-Mail: zvdh@dachdecker.de
Internet: http://www.dachdecker.de
http://www.messe-dach-wand.de
http://www.bibb.de

Elektronik (technika energetyczna i technika budynkow)
Rzemieślnicy specjalizujący się w tej dziedzinie dbają o zaopatrzenie w energię elektryczną. Elektronik planuje i instaluje wszelkie urządzenia w różnego rodzaju budynkach. Zdaża się, że musi wykopac rów do instalacji elektrycznej. Nieodzowna jest znajomosc matematyki i fizyki.

Predyspozycje/ Umiejętności
– talent konstruktorski
– umiejetność logicznego myślenia
– zmysł techniczny
– znajomość metamatyki i fizyki

Zadania i opis obowiazków zawodowych
– instalacja urządzeń i ich komponentów
– uruchamianie urządzeń
– sprawdzanie elektrycznych srodków ochrony i innych systemów bezpieczeństwa
– przeprowadzanie inspekcji i prac konserwacyjnych, i renowacja tych urządzeń
– opieka nad klientem i serwis
– analiza związków/ zależności funkcjonalnych i przebiegu procesu
– obmyślanie systemów, zaopatrywania w energię i techniki budynków
– instalacja aparatury oświetleniowej, urządzeń napędzających, sterujących i regulujących, jak również decentralistycznych urządzeń zaopatrujących w energię i zastępczych urządzeń zasilających

Nauka zawodu
– z reguły trwa 3,5 roku
– odbywa się w zakładzie i w szkole zawodowej
– w przypadku uczniów posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   580,00 €
2 rok nauki   630,00 €
3 rok nauki   680,00 €
4 rok nauki   730,00 €

Możliwości dalszego kształcenia
– egzamin mistrzowski na mistrza elektrotechnika
– technik- elektrotechnik
– handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia na kierunkach n. p. elektronika, technika budynków, elektrotechnika, inżynieria komunikacji, inżynieria automatyzacji, inżynieria energetyki elektrycznej

Więcej informacji
Zentralverband der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)
Lilienthalallee 4
60487 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 24 77 47-0
Fax (0 69) 24 77 47-19
E-Mail: zveh@zveh.de
Internet: http://www.zveh.de
http://www.e-zubis.de
http://www.bibb.de

Elektronik (technika automatyzacji)
Elektronik techniki automatyzacyjnej jest odpowiedzialny przede wszystkim za komputerowo sterowane automaty produkcyjne, obrabiarki czy urządzenia technologii budynków. Dobrze się czuje w technikach regulacji i sterowania. Do zakresu obowiązków elektronika tej specjalizacji należą obok instalacji i rozbudowy urządzeń również konserwacja i renowacja sprzętu.

Predyspozycje/ Umiejętności
– talent konstruktorski
– umiejętność logicznego myślenia
– zmysł techniczny
– szeroka wiedza w dziedzinie matematyki i fizyki

Zadania i opis obowiązków  zawodowych
– sprawdzanie/ kontrolowanie elektrycznych środków ochrony i innych zabezpieczeń
– przeprowadzanie inspekcji i prac konserwacyjnych, renowacja aparatury
– opieka nad klientem i usługi serwisowe
– analizowanie zależności funkcji i przebiegu procesów, obmyślanie urządzeń automatyzacyjnych
– instalowanie sensorów, urządzeń kierujących, systemów sterowania maszynami i procesami, jak również instalacja napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych
– optymalizowanie obwodów regulacji
– programowanie i testowanie systemów automatyzacyjnych
-instalowanie rozdzielni, urządzeń sterujących i regulujących
– instalowanie, konfiguracja i parametryzacja urządzeń doprowadzających w budynkach i ich systemów magistrali
– przygotowywanie programów sterowania
– instalowanie, konfigurowanie i parametryzacja software
– wykonywanie programów

Nauka zawodu
– z reguły trwa 3,5 roku
– odbywa się w zakładzie i w szkole zawodowej
– w przypadku uczniów posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki  580,00 €
2 rok nauki  630,00 €
3 rok nauki  680,00 €
4 rok nauki  730,00 €

Możliwości kontynuacji nauki
– egzamin mistrzowski na mistrza elektrotechniki
– technik elektrotechniki
– handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia na kierunkach n. p. elektronika, technologia budynków, elektrotechnika, inżynieria komunikacji, inżynieria automatyzacji, inżynieria energetyki elektrycznej

Więcej informacji:
Zentralverband der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)
Lilienthalallee 4
60487 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 24 77 47-0
Fax (0 69) 24 77 47-19
E-Mail: zveh@zveh.de
Internet: http://www.zveh.de
http://www.e-zubis.de
http://www.bibb.de

Elektronik (technika informacyjna i technika telekomunikacji)
Elektronicy tej specjalizacji projektują i instalują systemy techniki komunikacji i bezpieczeństwa. Są to n. p. aparaty telefoniczne, alarmy, aparatura kontrolna, systemy kontroli dostępu. W charakter zawodu wpisuje się oprócz wymienionych zadań instalacja sieciowa. Nieodzowna w zawodzie jest znajomość i obycie z software.

Predyspozycje/ Umiejętności
– zmysł konstruktorski
– umiejęstność logicznego myślenia
– zmysł techniczny
– dobra znajomość matematyki i fizyki

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– instalowanie i konfigurowanie software, elementów, urządzeń i sieci
– kontrola środków ochrony i bezpieczeństwa
– instalowanie sensorów, urządzeń kierujących, systemów sterowania maszynami i procesami, jak również instalacja napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych
– podłączanie terminali telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych do sieci telekomunikacji
– instalowanie, konfiguracja i parametryzacja urządzeń doprowadzających w budynkach i ich systemów magistrali
– przygotowywanie programów sterowania
– planowanie/ projektowanie urządzeń przesyłania i przetwarzania danych
– instalowanie sieci danych, sygnalizatorów pożarowych i włamaniowych, urządzeń kontroli dostępu, systemu monitoringu, urządzeń telekomunikacji i uruchamianie tych urządzeń
– instalowanie, konfigurowanie i parametryzacja software
– wykonywanie programów

Nauka zawodu
– z reguły trwa 3,5 roku
– odbywa się w zakładzie i w szkole zawodowej
– w przypadku uczniów posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   580,00 €
2 rok nauki   630,00 €
3 rok nauki   680,00 €
4 rok nauki  730,00 €

Możliwości kontynuacji nauki
– egzamin mistrzowski na mistrza elektrotechniki
– technik elektrotechniki
– handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia na kierunkach n. p. elektronika, technika budynków, elektrotechnika, inżynieria komunikacji, inżynieria automatyzacji, inżynieria energetyki elektrycznej

Więcej informacji
Zentralverband der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)
Lilienthalallee 4
60487 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 24 77 47-0
Fax (0 69) 24 77 47-19
E-Mail: zveh@zveh.de
Internet: http://www.zveh.de
http://www.e-zubis.de
http://www.bibb.de

Elektronik maszyn i technik napędowych
Zawód ten charakteryzuje się szerokim spektrum zadań, zaczynając od budowy silników elektrycznych do ogromnych pomp a kończąc na budowie małych silników do modeli kolejek. Elektronik tej specjalizacji zajmuję się rówież montażem, konserwacją i renowacją generatorów i transformatorów. Profil zawodu uzupełnia ulepszanie i instalacja koniecznych urządzeń sterujących i regulujących.

Predyspozycje/ Umiejętności
– zmysł konstruktorski
– umiejętność logicznego myślenia
– zmysł techniczny
– wyobraźnia przestrzenna
– dobra znajomość matematyki
– uzdolnienia rysunkowe

Obszar pracy
– w zakładach produkcyjnych, działach serwisowych, w halach montażowych i w sekcjach nadzoru produkcji

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– analizowanie wymagań konsumenckich, obmyślanie systemów napędowych
– instalacja maszyn produkcyjnych
– spisywanie danych o maszynach i ich katalogizowanie
– wykonywanie uzwojenia
– demontaż i montaż maszyn elektrycznych
– montaż elementów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych
-uruchamianie maszyn elektrycznych
– montaż systemów napędowych
– instalacja przewodów i innych środków operacyjnych
– montaż i okablowanie skrzynek rozdzielczych łącznie z urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i regulującymi
– wybór interfejsu do połączenia z siecią i jego zastosowanie
– tworzenie, ulepszanie i nadzorowanie programów techniki sterowania i regulacji
– uruchamianie systemów napędowych
– wykrywanie błędów w obrębie maszyn i kompleksowych systemów napędowych; ich renowacja
– konserwacja i nadzór nad maszynami elektrycznymi i systemami napędowymi w trakcie ich pracy
– przeprowadzanie diagnozy zdalnej

Nauka zawodu
– trwa 3,5 roku
– odbywa się w zakładzie i w szkole zawodowej
– w przypadku uczniów posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   580,00 €
2 rok nauki   630,00 €
3 rok nauki   680,00 €
4 rok nauki   730,00 €

Możliwości dalszej edukacji
– egzamin mistrzowski na mistrza elektrotechnika
– elektrotechnik specjalizacja inżynieria energetyczna
– handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia w (wyższej) szkole zawodowej n.p. elektrotechnika – specjalizacje:  inżynieria energetyki elektrycznej, napędy elektryczne lub elektronika

Więcej informacji
Zentralverband der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)
Lilienthalallee 4
60487 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 24 77 47-0
Fax (0 69) 24 77 47-19
E-Mail: zveh@zveh.de
Internet: http://www.zveh.de
http://www.e-zubis.de
http://www.bibb.de

Sprzedawca specjalista w rzemiośle spożywczym /sprzedaż art. spożywczych
Rola sprzedawcy specjalisty w rzemioślne spożywczym nie polega jedynie na skanowaniu towaru. Dzięki rzetelnej wiedzy na temat produktu sprzedawca staje się doradcą. Do jego zadań należy również projektowanie oferty towarów. W tym zawodzie liczy się kreatywność i zamiłowanie do pracy z ludźmi.

Specjalizacje
– sprzedawca specjalista w rzemioślne spożywczym piekarniczym
– sprzedawca specjalista w rzemioślne spożywczym cukierniczym
– sprzedawca specjalista w rzemioślne spożywczym mięsnym

Predyspozycje/Umiejętności
– zamiłowanie do prac manualnych o charakterze artystycznym
– chęć obsługiwania i doradzania
– usposobienie zorientowane na handel i sukces biznesowy
– zainteresowanie produktem
– umiejętność operowania liczbami i danymi
– skłonność do systematycznej i zorganizowanej pracy

Zadania i opis czynności zawodowych
– profesjonalne poradnictwo konsumenckie
– wszechstronne poradnictwo konsumenckie
– urządzanie (projektowanie, ozdabianie) witryn sklepowych
– prezentacja produktu
– sprzedaż produktu

Nauka zawodu
– trwa 3 lata
– odbywa się w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej
– po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie czasu nauki zawodu

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu
1 rok nauki   305,00 – 345,00 €
2 rok nauki   360,00 – 375,00 €
3 rok nauki   430,00 – 450,00 €

Dalsza edukacja
– specjalista do spraw handlu
– studia wyższe np. na kierunku ekonomika przedsiębiorstw lub ekonomika przedsiębiorstw w handlu

Więcej informacji
Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V.
Bondorfer Straße 23
53604 Bad Honnef
Telefon: (0 22 24) 77 04-0
Fax: (0 22 24) 77 04 40
E-Mail: zv@baeckerhandwerk.de
Internet: www.baeckerhandwerk.de
Deutscher Konditorenbund (BIV)
Speicker Straße 13
41061 Mönchengladbach
Telefon: (0 21 61) 83 31 37
Fax: (0 21 61) 83 16 18
E-Mail: dkb@konditoren.de
Internet: http://www.konditoren.de

Deutscher Fleischer-Verband e.V.
Kennedyallee 53
60596 Frankfurt
Tel: 0 69/63 30 20
Fax: 0 69/63 30 21 50
E-Mail: info@fleischerhandwerk.de
Internet: http://www.fleischerhandwerk.de
http://www.bibb.de

Fotograf
Zawód ten nie polega tylko na pstrykaniu zdjęć. Osoby trudniące się fotografią należą do grona artystów. Aby powstało interesujące zdjęcie, musi być spełnionych kilka warunków t.j. umiejętność wyboru ciekawego obiektu, dobry wybór aparatu i materiału (emulsji) fotograficznego i dobre oświetlenie. Mimo daleko rozwiniętej techniki wykonuje się jeszcze zdjęcia aparatem klasycznym. Podobnie jak zdjęcia cyfrowe można je poddawać obróbce komputerowej.

Predyspozycje/ Umiejętności
– dobra wyobraźnia przestrzenna
– kreatywność
– zainteresowanie techniką, chemią i fizyką
– talent improwizacyjny
– talent artystyczny
– wyczucie kolorów

Obszar pracy

– w atelier fotograficznych, w laboratoriach fotograficznych, w instytutach badań, w urzędach i instytucjach, w specjalistycznych sklepach fotograficznych, w branży medialnej
– miejsce pracy fotografa nie jest stałe, krąży on od warsztatu, do sklepu, poprzez studio, ciemnię, plener i spotkania z klientem.

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– tworzenie koncepcji zdjęć
– planowanie zdjęć, organizacja miejsca pracy i przeprowadzanie procesu fotografowania
– fotografowanie, wybór, obróbka i prezentacja wyników swojej pracy
– znajomość budowy, właściwości i przeznaczenia (zastosowania) światłoczułego materiału fotograficznego
– rozeznanie w proporcjach i wydajności kąpieli fotograficznej (wywoływacza fotograficznego) i wiedza o sposobach oddziaływania światła naturalnego i światła sztucznego na zdjęcia
– opanowanie różnych technik wykonywania zdjęć, projektowanie tła obrazu, umiejętne wykorzystanie  światła i kolorów
– wykazywanie się kreatywnością podczas pracy
– doradzanie klientom
– wywoływanie zdjęć czarno-białych i kolorowych
– sporządzanie odbitek i powiększanie zdjęć
– poprawianie negatywów i pozytywów
– wykonywani reprodukcji czarno-białych i kolorowych

Nauka zawodu

– z reguły trwa 3 lata
– odbywa się w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej
– po spełnieniu odpowiednich warunków możliwe jest skrócenie czasu nauki

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu

1 rok nauki   204,52 €
2 rok nauki   255,65 €
3 rok nauki   306,78 €

Dalsza edukacja

– egzamin mistrzowski na mistrza fotografa
– technik fotografii, projektant w rzemiośle, mistrz projektowania, handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia w wyższej szkole zawodowej lub na uniwersytecie na kierunkach: fotografia, design w fotografii i filmie, inżynieria fotograficzna, design w komunikacji, technologia medialna, design w mediach, design obiektów lub design w grafice.

Więcej informacji

Zentralverband Deutscher Berufsphotographen (BIV)
Frankenwerft 35, 50667 Köln
Telefon: (02 21) 2 07 04 66
Fax: (02 21) 2 07 04 45
E-Mail: cvphoto@cvphoto.de
Internet: http://www.cvphoto.de
http://www.bibb.de

Materiał fotograficzny, emulsja fotograficzna
Ergiebigkeit- wydajność

Fryzjer

WYMAGANIA:
umiejętności techniczne- poczucie formy i koloru
łatwość  nawiązywania kontaktów
zainteresowanie modą i aktualnymi trendami mody

MIEJSCE PRACY:
W specjalistycznych zakładach rzemiosła
fryzjerskiego,hotelach, szpitalach i
centrach piękności

ZADANIA I CHARAKTERYSTYKA PRACY
Pielęgnacja twarzy, skóry głowy i włosów
Masaże, kąpiele parowe i naświetlanie
Maniküre
Znajomośc techniki strzyżenia włosów
Znajomośc technik przedłużania włosów
Koloryzacja farbami i piankami

WYKSZTALCENIE:
Trwa z reguły 3 lata, odbywa sie w szkole zawodowej i w zakładzie kształcącymWYNAGRODZENIE:
1. rok nauki   190,00 €
2. rok nauki   260,00 €
3. .rok nauki   310,00 €

MOZLIWOSCI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO:
Mistrz fryzjerstwa
Studia np. w dziedzinie wizażysty/tki  makijażu

Elektronik (techniki informacyjne)
Zawód ten jest idealny dla osób, które interesują się budową komputerów, telewizorów, czy też drukarek. Obok planowania i instalacji systemów informacyjnych i komunikacyjnych dużą rolę odgrywa w tym zawodzie naprawa i konserwacja sprzętu elektrycznego. Majsterkowicze są mile widziani.
Specjalizacje
– technologia urządzeń i systemów
– technologia systemów biurowych

Predyspozycje/ Umiejeśtności

– talent konstruktorski
– zmysł techniczny
– umiejętność logicznego myślenia
– umiejętności matematyczne i fizyczne

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– analiza wymagań konsumenckich, etapów pracy i przepływu informacji
– ustawianie (przygotowywanie) sprzętów w celu przesyłania i zapisu (zapamiętywania) obrazu, dzwięku i danych oraz montaż tych mediów
– instalacja aparatury potrzebnej w technologii zapisu danych, w technologii komunikacji szerokopasmowej, technologii satelitarnej, technik video i telekomunikacyjnych oraz obsługa tej aparatury
– wykrywanie i usuwanie usterek
– planowanie, instalowanie i konserwacja hardware, software (system operacyjny, aplikacje), technik prezentacji, kopiarki, telefaxu, sieci danych, technik okablowania, tele/ transmisji danych
– obsługa systemu przetwarzania danych

Nauka zawodu

– z reguły trwa 3, 5 roku
– odbywa się w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej
– w przypadku uczniów posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Wynagrodzenie dla osób uczących się zawodu

1 rok nauki   266,42 €
2 rok nauki    313,25 €
3 rok nauki   360,46 €
4 rok nauki   399,59 €

Możliwości kontynuacji edukacji

– mistrz technologii informacyjnej
– technik elektrotechnologii
– handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia w (wyższej) szkole zawodowej na kierunkach n.p. technika informacyjna lub elektrotechnika

Więcej informacji

Zentralverband der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)
Lilienthalallee 4
60487 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 24 77 47-0
Fax (0 69) 24 77 47-19
E-Mail: zveh@zveh.de
Internet: www.zveh.de
www.e-zubis.de
www.bibb.de

Kosmetyczka
Piękno i zdrowie nie trwają wiecznie. Niemniej jednak warto o nie dbać. W tej dziedzinie specjalistą jest kosmetyczka. Pomaga ona dbać o zdrową skórę i dobre samopoczucie. Obok pielęgnacji dłoni i stóp, pielęgnujących masek, czy masaży całego ciała zajmuje się wykonaniem specjalistycznego makijażu. Doradza przy wyborze kosmetyków pielęgnacyjnych. Niezastąpione w tym fachu są chęć pracy z ludzmi i takt sytuacyjny w obejściu z nimi.

Predyspozycje/ Umiejętności
– zainteresowania medyczne
– zamiłowanie do pracy z ludzmi
– dobra koordynacja oko-ręka
– zręczność praktyczna

Obszar pracy

– w instytutach, salonach bądź studiach kosmetycznych (n.p. w gabinetach zabiegowych zakładów fryzjerskich, perfumeriach, centrach fitnesu, solariach lub domach handlowych)

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– wykonywanie kąpieli parowych
– wykonywanie masaży twarzy
– nakładanie masek i wykonywanie okładów
– depilacja niepotrzebnego owłosienia za pomocą wosku, depilatorów bądź trwale za pomocą laseru
– leczenie i pielęgnacja skóry i paznokci
– przeprowadzanie masaży dłoni i stóp
– kąpiele i masaże całego ciała
– makijaż
– poradnictwo
– sprzedaż artykułów kosmetycznych, suplementów diety i perfum

Nauka Zawodu

– trwa 3 lata
– odbywa się w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej
– w przypadku osób posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Możliwości kontynuacji edukacji

– studia na kierunku zdrowie publiczne

Więcej informacji

Bundesverband Deutscher Kosmetikerinnen (BDK)
Schadowstraße 72
40212 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 36 58 91
Fax: (02 11) 3 69 40 80
E-Mail: bundesverband@bdk-kosmverb.de
Internet: www.bdk-kosmverb.de

Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (BIV)
Postfach 13 02 04
50496 Köln
Telefon: (02 21) 97 30 37-0
Fax: (02 21) 97 30 37-30
E-Mail: info@friseurhandwerk.de
Internet: www.friseurhandwerk.de
www.bibb.de

Mechatronik samochodowy
Jest to specjalista zajmujący się naprawą aut, ale nie tylko – może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów.

Predyspozycje:
– talent konstruktorski
– wyobraznia przestrzenna
– umiejętność abstrakcyjnego myslenia
– zainteresowanie fizyka

Obszar pracy
– przede wszystkim w warsztatach samochodowych, halach montazowych, halach magazynowych

Zadania i wykaz obowiązków
– diagnozowanie przyczyn uszkodzen i usterek i ich przyczyn
– diagnozowanie stanu technicznego
– wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja

Nauka zawodu
– odbywa się w zakładzie kształcącym i w szkole zawodowej
– trwa 3,5 roku

Wynagrodzenie
1. rok nauki  590,00 €
2. rok nauki  610,00 €
3. rok nauki  630,00 €
4. rok nauki  670,00 € Możliwość kontynuacji nauki
– egzamin mistrzowski

Mechatronik
Mechatronik specjalizuje się w dziedzinie mechaniki, elektroniki i techniki sterowania. Stąd potrafi on instalować , konserwować i naprawiać nowoczesne maszyny i urządzenia. Ręczna produkcja mechanicznych części budowlanych i programowanie urządzeń również należą do zakresu kompetencji tej profesji.  Jest to bardzo urozmaicony zawód z przyszłością.

Predyspozycje/ Umiejętności
– talent konstruktorski
– wyobraźnia przestrzenna
– umiejętność abstrakcyjnego myślenia
– pomysłowość w dziedzinie techniki
– znajomość matematyki, fizyki i języka angielskiego

Obszar pracy
– przede wszystkim na budowach montażowych, w warsztatach lub w punktach serwisowych

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– planowanie i kierowanie przebiegiem pracy, kontrolowanie i ocena wyników pracy, stosowanie systemów zarządzania jakością
– obróbka części mechanicznych, montaż podzespołów i komponentów w systemy mechatroniczne
– pomiar i sprawdzanie wielkości elektrycznych
– instalacja podzespołów elektrycznych i komponentów
– instalacja i testowanie elementów hardware i software
– montaż rozrządów elektrycznych, sterowników pneumatycznych i hydraulicznych oraz testowanie ich
– programowanie systemów mechatronicznych
– montaż i demontaż maszyn, systemów i urządzeń, ich transport i zabezpieczenie
– sprawdzanie funkcji systemów mechatronicznych i  nastawianie ich
– uruchamianie systemów mechatronicznych i ich obsługa
– oddawanie systemów mechatronicznych do użytku i instruowanie klientów
– utrzymywanie systemów mechatronicznych w należytym stanie
– praca z dokumentami anglojęzycznymi i komunikacja w języku angielskim

Nauka zawodu
– odbywa się w zakładzie i w szkole zawodowej
– z reguły trwa 3,5 roku
– w przypadku uczniów posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Możliwości kontynuacji edukacji
– egzamin mistrzowski na mistrza elektrotechnika
– mistrz- organizacja uroczystości lub mistrz ekonomista
-technik mechatronik, technik-  inżynieria maszyn
– handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia w (wyższej) szkole zawodowej n.p. mechatronika

Więcej informacji
Bundesverband Metall
Vereinigung Deutscher Metallhandwerke
Ruhrallee 12
45138 Essen
Telefon: (02 01) 8 96 19-0
Fax: (02 01) 8 96 19-20
E-Mail: info@metallhandwerk.de
Internet: www.metallhandwerk.de
www.metallnachwuchs.de
www.bibb.de

MURARZ  WYMAGANIA:
Wiedza techniczna, Zręczność , zdolność  widzenia przestrzennego umiejętność  pracowania w zespole

ZADANIA I CHARAKTERYSTYKA PRACY:
-Wykonanie z kamienia, ciegły, pustaków, bloczków i podobnych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków i budowli oraz prowadzenie w tym zakresie prac konstrukcyjnych i konserwatorskich

OPIS CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH.
-Wykonanie z cegły, wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizjnych
-Montowanie filtrów, kolumn, cokołów, ozdobnych elementów architektonicznych, balustrad i ogrodzen z elementów kamiennych lub odlewów betonowych
-Wykonywanie, naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych z różnych materiałów
-Wykonywanie, naprawianie i rozbieranie różnego rodzaju pieców ogrzewczych i kuchennych w budynkach mieszkalnych użytecznosci publicznej i administracyjnej
-Nadzorowanie innych pracowników

NAUKA W ZAWODZIE:
Trwa z reguły 3 lata i odbywa sie w szkole zawodowej oraz w zakładzie kształcącym jak i w ośrodkach ponadzakładowych

WYNAGRODZENIE:
1 rok nauki   629 Euro
2 rok nauki   864,00 Euro
3 rok nauki   1021,00 Euro

MOZLIWOSCI DALSZEGO KSZTALCENIA:
Nauka na mistrza, w zawodzie technika budowlanego, restauratora w dziedzinie rzemiosła murarskiego, studia inżynierskie / kierunek architektura i budownictwo)

Technik dentystyczny
Predyspozycje/ Umiejetnosci
– talent konstruktorski
– uzdolnienia techniczne i przyrodnicze
– wyczucie form i kolorow
– dobra znajomosc chemii, fizyki, biologii, matematyki i prac technicznych

Obszar pracy
– w rzemieslniczych laboratoriach techniczno-dentystycznych, w gabinetach- laboratoriach, w klinikach dentystycznych i w przemyśle dentystycznym

Zadania i opis obowiązków zawodowych
– doradzanie zleceniodawcom na temat surowcow i ich bioprzyswajalnosci, jak również o technicznych możliwościach planowej protetyki
– wykonywanie form (modeli)
– wyprobowywanie form szczęki na symulatorach ruchu
– mierzenie i analiza modeli szczęki w celu przygotowania ich rekonstrukcji
– wybór sztucznych zębów o odpowiedniej barwie i wstawianie zebów zgodnie z funkcjonalnymi, fonetycznymi i estetycznymi wytycznymi
– modelowanie (kształtowanie) zębów, cześci zębów, grupy zębów i części tkanek do wymiany zgodnie z zaleceniami anatomicznymi i funkcjonalnymi
– wykonywanie elementów łączących i podpierających dla protez
– wykonywanie protez, koronek, mostków, jak również sprzętu do korekcji ortodentystycznej w rzemieślniczej produkcji jednostkowej
– wytapianie, odlew, obróbka i przeróbka stopów metali i tworzyw sztucznych stosowanych w protetyce dentystycznej
– układanie na siebie warstw surowców ceramicznych o odpowiednim zabarwieniu, palenie ich i obróbka
– spawanie, lutowanie i klejenie surowców stosowanych w protetyce dent.
– ulepszanie i naprawa protez i sprzętu ortodentystycznego

Nauka zawodu
– z reguly trwa 3,5 roku
– odbywa sie w zakladzie ksztalcacym i w szkole zawodowej
– w przypadku osób posiadających doświadczenie w fachu lub dobre osiągnięcia w nauce nauka zawodu może zostać skrócona

Wynagrodzenie dla osob uczacych sie zawodu
1 rok nauki 320,00 €
2 rok nauki 440,00 €
3 rok nauki 560,00 €
4 rok nauki 570,00 €

Możliwości dalszej edukacji
– czeladnik w dziedzinie techniki dentystycznej, technik – ekonomista technologii dentystycznej (TBWZ)
– mistrz techniki dentystycznej
– handlowiec w gospodarstwie rzemieślniczym lub ekonomista w rzemiośle
– studia na kierunkach n. p. fizyka techniczna, technika medyczna lub medycyna dentystyczna

Wiecej informacji
Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) Bundesinnungsverband
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 66 55 86-0
Fax: (0 69) 66 55 86-33
E-Mail: nfo@vdzi-.de
Internet: www.vdzi.de
www.bibb.de