Otwarcie działalności gospodarczej rzemieslniczej, w tym budowlanej w Niemczech – rzemiosło, firmy budowlane | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Otwarcie działalności gospodarczej rzemieslniczej, w tym budowlanej w Niemczech – rzemiosło, firmy budowlane

Kategoria rzemiosła w Niemczech, inaczej niż w Polsce, obejmuje również działalność gospodarczą związaną z robotami budowlanymi i utrzymaniem obiektu budowlanego. Wykaz zawodów należących do tej kategorii znajdą Państwo w załącznikach zawody rzemieślnicze w Niemczech. Zawody regulowane – wymog posiadania tytulu mistrzowskiego: Handwerk-Berufe_Anlage A Zawody nieregulowane: Handwerk-Berufe_Anlage B W praktyce oznacza to, że aby móc otworzyć …

Kategoria rzemiosła w Niemczech, inaczej niż w Polsce, obejmuje również działalność gospodarczą związaną z robotami budowlanymi i utrzymaniem obiektu budowlanego. Wykaz zawodów należących do tej kategorii znajdą Państwo w załącznikach zawody rzemieślnicze w Niemczech.

Zawody regulowane – wymog posiadania tytulu mistrzowskiego: Handwerk-Berufe_Anlage A

Zawody nieregulowane: Handwerk-Berufe_Anlage B

W praktyce oznacza to, że aby móc otworzyć działalność gospodarczą w zawodzie malarza czy murarza należy zgłosić się do Izby Rzemieślniczej – Handwerkskammer, a dopiero potem do urzędu do spraw działalności gospodarczej (Gewerbeamt). Wymogiem prowadzenia działalności gospodarczej rzemieślniczej jest posiadanie niemieckiego dyplomu mistrzowskiego lub równoważnego wykształcenia i / lub doświadczenia zawodowego. Dalszych informacji na ten temat udzielają: pani Anna Gogowski i pani Aleksandra Ziomko-Zmuda – specjalista do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce.

Zgłoszenie w Izbie Rzemieślniczej jest powiązane z członkostwem i jest obowiązkowe. Podstawę prawną stanowi ustawa o rzemiośle (Gesetz zur Ordnung des Handwerks). W praktyce oznacza to opłatę wpisową oraz późniejsze roczne opłaty członkowskie.

Szczegółowych informacji na ten temat oraz konsultacji technicznych udzielają doradcy działu wspierania przedsiębiorczości (Gewerbeförderung) w Izbie Rzemieślniczej, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Doradztwo jest bezpłatne.