Ustawa uznania kwalifikacji zawodowych | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Ustawa uznania kwalifikacji zawodowych

Od 01. kwietnia 2012 roku w Niemczech weszła w życie nowa ustawa, umożliwiająca uznanie kwalifikacji zawodowych, nabytych w innych krajach Unii Europejskich. Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, nabytych w innych krajach Unii Europejskiej skierowana jest do osób, które chciałyby pracować w swoim zawodzie ale do tej pory nie miały takiej możliwości, gdyż zawód ich nie …

Od 01. kwietnia 2012 roku w Niemczech weszła w życie nowa ustawa, umożliwiająca uznanie kwalifikacji zawodowych, nabytych w innych krajach Unii Europejskich.

Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, nabytych w innych krajach Unii Europejskiej skierowana jest do osób, które chciałyby pracować w swoim zawodzie ale do tej pory nie miały takiej możliwości, gdyż zawód ich nie był uznawany na terenie Niemiec. Teraz osoby te będą mogły pracowac w swoim zawodzie bez żadnych większych przeszkód. Nowa ustawa gwarantuje przejrzystszy i sprawniejszy przebieg uznawania zagranicznych świadectw i dyplomów.

Na mocy nowej ustawy zdobyte za granicą wykształcenie zawodowe jest porównywane z jego niemieckim odpowiednikiem. Urząd bierze pod uwagę zakres i czas trwania kształcenia zawodowego, a także doświadczenie i inne dodatkowo ukończone kursy. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne istotne różnice, osoba zainteresowana otrzyma zaświadczenie o pełnej równoważności zdobytych za granicą kwalifikacji zawodowych z kwalifikacjami niemieckimi. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic urząd może potwierdzić częściową równoważność kwalifikacji zawodowych. W wydanym dokumencie zostaną opisane zdobyte kwalifikacje i konkretne różnice w porównaniu z niemieckimi. Z takim dokumentem można łatwiej ubiegać się o pracę bezpośrednio u pracodawców lub znaleźć odpowiednie możliwości

Polskie dyplomy lub inne dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą powinny być zalegalizowane. Legalizacja oznacza potwierdzenie autentyczności dokumentu w kraju jego wydania. Szczegółowe informacje na temat legalizacji, w tym rodzajów dokumentów oraz instytucji dokonujących legalizacji dokumentów znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pod następującym linkiem:

http://www.msz.gov.pl/Legalizacja,56620.html

Do kogo nalezy sie udac?

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą, Dział Kształcenia Zawodowego zajmuje się procedurą uznania kwalifikacji zawodowych nostryfikując zagraniczne świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie.

Procedura nostryfikacji dokumentów trwa do 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie rzemieślniczym.

Procedura jest odpłatna i kosztje od 100 do 600 Euro. Listę dokumntów, jakie należy złożyć znajdą Państwo obok, w języku niemieckim.

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo kontaktując się z panią:

Aleksandrą Ziomko- Zmuda pod numerem telefonu: +49 335 5619- 131 lub mailowo:

aleksandra.ziomko-zmuda@hwk-ff.de

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na rozmowę rozpoznawczą do siedziby Izby Rzemieślniczej po wcześniejszym ustaleniu terminu. Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych jest procedura odplatna. Szczegolow moga Panstwo dowiedziec sie podczas rozmowy z pania Aleksandra Ziomko- Zmuda pod nr telefonz +49 335 5619-131 lub mailowo.

Jekie dokuemnty nalezy zlozyc?

  • Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych (Antragsformular)
  • Tabelaryczny przebieg kwalifikacji zawodowych w języku niemieckim
  • Dowód osobisty lub paszport
  • Dowód ukończenia szkoły zawodowej, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski lub dyplom potwierdzająacy kwalifikacje zawodowe i tłumaczenia przysięgłe dokumentów
  • Świadectwa pracy lub inne dokuemnty, potwierdzające doświadczenie zawodowe w danym zawodzie
  • Oświadczenie, że po raz pierwszy wnioskodawca składa podanie o uznanie kwalifikacji zawodowych i oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy na terenie Niemiec
  • Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego!!!

Wniosek

Stanowisko równoważność aplikacja

Stanowisko równoważność aplikacja