Współpraca z partnerami z Polski | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Współpraca z partnerami z Polski

[vc_column width=“2/3″] Międzynarodowa współpraca Międzynarodowa współpraca w rzemiośle ma ogromne znaczenie. Coraz większą rolę w łączącej się Europie odgrywa transgraniczna wymiana doświadczeń. Mając na uwadze wspieranie członkowskich firm rzemieślniczych, Izby Rzemieślnicze po polskiej i niemieckiej stronie uzgodniły pogłębienie wymiany merytorycznej i intensywniejszą współpracę partnerską. Nadrzędnym celem jest wzmocnienie dotychczasowych stosunków partnerskich, aby uzyskały charakter stały. …

[vc_column width=“2/3″]

Międzynarodowa współpraca

Międzynarodowa współpraca w rzemiośle ma ogromne znaczenie. Coraz większą rolę w łączącej się Europie odgrywa transgraniczna wymiana doświadczeń. Mając na uwadze wspieranie członkowskich firm rzemieślniczych, Izby Rzemieślnicze po polskiej i niemieckiej stronie uzgodniły pogłębienie wymiany merytorycznej i intensywniejszą współpracę partnerską. Nadrzędnym celem jest wzmocnienie dotychczasowych stosunków partnerskich, aby uzyskały charakter stały.

W szczególności główny nacisk kładzie się tu na obopólne korzyści z posiadanego Know-How, wzmocnienie obustronnych stosunków gospodarczych między niemieckimi i polskimi zakładami rzemieślniczymi oraz wspieranie ich przy pomocy odpowiednich środków.

Główne obszary współpracy obejmują pośrednictwo kontaktów biznesowych, spotkania i wyjazdy biznesowe, transfer technologii, wzajemną wymianę informacji gospodarczych i prawnych oraz wzajemne wsparcie w ramach europejskich projektów.

Do najważniejszych wspólnych zadań należą między innymi wymiana uczniów, kooperacje między polskimi i niemieckimi rzemieślnikami, uczestnictwo w targach edukacyjnych, branżowych spotkaniach i imprezach takich jak: targi branżowe, święto chleba, rozdanie mistrzów, projekty unijne itd.

Porozumienia podpisaliśmy z Wielkopolską Izba Rzemieśliczą z Poznania , Izbą Rzemiosła i Przedsiebiorców z Gorzowa Wiekopolskiego i Izbą Małel i średniej Przedsiębiorczości ze Szczecina.[vc_message icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“]Poznan Vereinbarung[/vc_message][vc_message icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“]Szczecin Vereinbarung[/vc_message][vc_message icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“]Gorzow Vereinbarung[/vc_message][/vc_column][vc_column width=“1/3″][cq_vc_employee name=“Sajduk“][cq_vc_employee name=“Baron“][cq_vc_employee name=“Malinouskaya“][cq_vc_employee name=“Ziomko“][cq_vc_employee name=“Gogowski“]