Projektu | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Projektu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sieć IQ Brandenburgia

Uzupełnienie kwalifikacji oraz dokształcanie w zawodach uzyskanych w drodze kształcenia dualnego

Nasza oferta

W ramach projektu „Uzupełnienie kwalifikacji oraz dokształcanie w zawodach uzyskanych w drodze kształcenia dualnego“ (podprojekt w ramach Sieci IQ Brandenburgia) wspieramy osoby, które posiadają wykształcenie zdobyte za granicą. Osoby te powinny otrzymać pełną równoważność poprzez skorzystanie z ofert uzupełnienia kwalifikacji lub też uzyskać niemieckie wykształcenie zawodowe poprzez przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. Zapewniając nowych specjalistów, wspieramy pozytywny rozwój przedsiębiorstw oraz przyczyniamy się do poprawy możliwości zatrudnienia w Brandenburgii.

 

Czas trwania i region

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2018 w całej Brandenburgii.

 

Grupa docelowa

◾Osoby, które złożyły wniosek o uznanie wykształcenia zdobytego za granicą i otrzymały odmowę (negatywną prognozę) lub częściową równoważność swoich kwalifikacji, niezależnie od wieku, pochodzenia imigracyjnego czy statusu zawodowego

◾Projekt jest skierowany do wszystkich osób zamieszkałych w Brandenburgii, które pragną zdobyć wykształcenie lub uzyskać pełne uznanie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie zgodnie z Ustawą o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz, w skr. BBiG) i zgodnie z niemieckim Kodeksem rzemiosła (Handwerksordnung, w skr. HwO).

 

Przebieg projektu

Uzyskanie pełnej równoważności kwalifikacji zawodowych

» Sprawdzenie świadectw, dokumentów, decyzji o uznaniu

» Stworzenie planu zdobycia kwalifikacji

» Ustalenie warunków ramowych zdobywania kwalifikacji

» Sprawdzenie możliwości finansowania

» Towarzyszenie podczas zdobywania kwalifikacji zawodowych i językowych

» Drugi wniosek w celu uzyskania pełnej równoważności kwalifikacji zawodowych

 

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych

» Sprawdzenie świadectw, dokumentów, decyzji o odmowie

» Stworzenie planu zdobycia kwalifikacji

» Ustalenie warunków ramowych w celu przygotowania do egzaminu

» Sprawdzenie możliwości finansowania

» Towarzyszenie podczas zdobywania kwalifikacji zawodowych i językowych

» Zgłoszenie na egzamin

» Udział w egzaminie zewnętrznym w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych

 

Doradzamy i towarzyszymy Państwu bezpłatnie na Państwa osobistej drodze do uzyskania pełnej równoważności i zdobycia niemieckich kwalifikacji zawodowych.

 

Program wsparcia „Kwalifikacja drogą do integracji (IQ)“ jest wspierany przez:

 

Orientacja zawodowa

Dzięki naszej ofercie z zakresu orientacji zawodowej nasi uczniowie mają możliwość uzyskania rzetelnego wglądu w życie zawodowe i wypróbowania swoich sił w różnych dziedzinach zawodowych. Poznają swoje umiejętności i dowiadują się, jakie znaczenie ma nauka szkolna dla ich przyszłej kariery zawodowej. W centrum uwagi są zawsze uczniowie. Uzyskują oni możliwość poznania własnych zainteresowań zawodowych, preferencji i umiejętności oraz możliwość ich dostosowania do rzeczywistych wymogów rynku pracy.

To się nazywa orientacja zawodowa!

◾Poznaj swoje silne strony

◾Znajdź zawód, który Ci najbardziej odpowiada.

◾Dowiedz się, jakie możliwości zawodowe są dla Ciebie dostępne.

 

Lokalizacje placówek edukacyjnych:

Orientacja zawodowa odbywa się w nowoczesnych pracowniach naszych placówek edukacyjnych.

  • w Hennickendorf (koło Strausberg) oraz
  • we Frankfurcie n. Odrą.

 

Praktyczny przebieg orientacji zawodowej

 

Orientacja zawodowa obejmuje okres dwóch tygodni.

Poprzedza ją dwudniowa analiza potencjału.

 

Analiza potencjału:

Analiza potencjału stanowi podstawę orientacji zawodowej. Na tym etapie analizowane są umiejętności personalne, społeczne i metodologiczne. Uczniowie mają możliwość poznania swoich umiejętności, uzdolnień i zainteresowań, a także możliwości rozwoju.

 

Pierwszy tydzień warsztatów:

W pierwszym tygodniu studenci otrzymują informacje na temat różnych zawodów i mogą spróbować swoich sił w praktyce, w różnych dziedzinach zawodowych. Celem tego tygodnia jest rozbudzenie motywacji i zainteresowania zawodem.

 

Drugi tydzień warsztatów:

W drugim tygodniu młodzież zgłębia zdobyte umiejętności i wiedzę w jednej wybranej przez siebie dziedzinie. Uczniowie uczą się, jak korzystać z typowych dla zawodu narzędzi i materiałów i samodzielnie wytwarzają jeden wyrób.

 

Dziedziny zawodowe oferowane w placówkach edukacyjnych

 

Hennickendorf:

 

■ Fryzjer / kosmetyczka

■ Ekonomia / administracja

■ Mechanik samochodowy

■ Malarz i lakiernik

■ Konstrukcje metalowe

■ Technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna

 

Frankfurt nad Odrą:

 

■ Fryzjer / kosmetyczka

■ Ekonomia / administracja

■ Elektrotechnika / elektronika

■ Obróbka drewna

■ Konstrukcje metalowe[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Erasmus+

W odwiedzinach w Brandenburgii Wschodniej.

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie n. Odrą – Region Brandenburgii Wschodniej jest od wielu lat partnerem dla projektów międzynarodowych w ramach programu wsparcia Erasmus + i Leonardo da Vinci.

 

Cele współpracy międzynarodowej:

◾Wzmocnienie współpracy między wszystkimi podmiotami ponad granicami państwowymi.

◾Ustawiczne kształcenie zawodowe

◾Stosowanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

◾Wsparcie językowe

◾Wymiana kulturalna

 

W nowoczesnych pracowniach nasi uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i techniczną. Ponadto wspieramy wymianę międzykulturową oraz doskonalenie umiejętności językowych. Zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie w naszym domu noclegowym i własnej stołówce.

 

Zapraszamy do składania zapytań w następujących dziedzinach

  • Elektrotechnika / elektryka
  • Fryzjer / kosmetyczka
  • Mechanik samochodowy
  • Malarz / lakiernik
  • Konstrukcje metalowe
  • Technika sanitarna-grzewcza-klimatyzacyjna
  • Spawacz
  • Pracownik biurowy

 

Dla nauczycieli oferujemy ponadto wymianę doświadczeń dotyczącą następujących tematów:

planowanie lekcji, metody nauczania, zarządzanie jakością, niemiecki system edukacji, itd.

 

Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymują certyfikat i Europass.

 

W ostatnich latach Brandenburgię Wschodnią odwiedzili między innymi uczniowie i nauczyciele z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Turcji, Egiptu i Nigerii.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby, szkoły zawodowe lub instytucje, które są zainteresowane partnerstwem i chciałyby przeprowadzić z nami wspólny projekt Leonardo da Vinci.

Erasmus+

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, młodzieży i sportu. Obejmuje on programy kształcenia ustawicznego, młodzież i sport oraz programy współpracy europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego.

więcej[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Osoba kontaktowa

[/vc_column_text][cq_vc_employee name=“Sajduk“][/vc_column][/vc_row]